Įstaigos vadovo veiklos uždaviniai

Laikinai einančio direktoriaus pareigas Vitalijaus Andrejevo 2018 metų veiklos uždaviniai:

  1. Užtikrinti, kad būtų pradėtas įgyvendinti atstuminės kelių mokesčių sistemos diegimas.
  2. Užtikrinti Kelių direkcijos integraciją į skaitmeninę erdvę.
  3. Užtikrinti eismo saugą keliuose.
  4. Užtikrinti vietinės reikšmės keliams skiriamo finansavimo tikslingą panaudojimą.
  5. Užtikrinti atliekamų darbų kokybę ir ilgaamžiškumą įgyvendinamuose projektuose.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-26