Paskatinimai ir apdovanojimai

2017 m. IV ketvirtyje:

  • valstybinių švenčių – Kalėdų proga 97 karjeros valstybės tarnautojams ir 28 darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skirtos vienkartinės piniginės išmokos;
  • labai gerai ar gerai įvertinus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, 6 darbuotojams skirtos vienkartinės piniginės išmokos;
  • už ypač svarbios užduoties atlikimą vienam darbuotojui skirta 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija.

2017 m. III ketvirtyje:

  • už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį – aktyvų darbą vykdant Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinius pertvarkymus – vienam darbuotojui skirta 100 procentų nustatytos pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka;
  • už ypatingos svarbos užduoties atlikimą vienam darbuotojui skirta 100 procentų pareiginės algos vienkartinė piniginė išmoka.

2017 m. II ketvirtyje:

  • už ypač svarbios užduoties atlikimą – atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento ir atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto bei akto priedų parengimą – vienam darbuotojui skirta 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija;
  • už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį – esamos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros analizę, pasiūlymų, skirtų jai efektyvinti ir kelių direkcijos veiklos įsakymų, reglamentuojančių atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbą, tobulinimui suformulavimą – vienam darbuotojui skirta 30 procentų nustatytos pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka.

2017 m. I ketvirtyje paskatinimų ar apdovanojimų nebuvo.

2016 m. IV ketvirtyje valstybinių švenčių – Kalėdų proga 96 karjeros valstybės tarnautojams skirtos vienkartinės 100 % nustatytos pareiginės algos dydžio piniginės išmokos ir 27 darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skirtos vienkartinės 100 % tarnybinio atlyginimo dydžio piniginės išmokos.

2016 m. III ketvirtyje už techninių pasiūlymų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ techninių pasiūlymų vertinimą ir konsultavimą 24 darbuotojams skirtos 500 Eur vienkartinės piniginės išmokos.

2016 m. II ketvirtyje paskatinimų ar apdovanojimų nebuvo.

2016 m. I ketvirtyje paskatinimų ar apdovanojimų nebuvo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-09