Ikiprekybiniai pirkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintą priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ pradėjo vykdyti projektą „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“. 2017 m. rugpjūčio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-483 yra patvirtintas priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ valstybės planuojamų projektų sąrašas, į kurį įtrauktas ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamas ikiprekybinis pirkimas „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“.

Ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti nanomedžiagomis modifikuotą, automobilių kelių dangų tvarumą didinantį asfalto mišinį, pasižymintį dideliu atsparumu klimatinių veiksnių ir transporto priemonių apkrovų poveikiui ir kurio modifikavimui bus naudojama MTEP vykdymo metu identifikuota asfalto mišiniui tinkamiausia nanomedžiaga.

2017 m. spalio 2 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateikė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą. Šiuo metu paraiška yra vertinama.

Artimiausiu metu pateiksime daugiau informacijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-11