Ikiprekybiniai pirkimai

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintą priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ pradėjo vykdyti projektą „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“. 2017 m. rugpjūčio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-483 yra patvirtintas priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ valstybės planuojamų projektų sąrašas, į kurį įtrauktas ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamas ikiprekybinis pirkimas „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“.

Ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti nanomedžiagomis modifikuotą, automobilių kelių dangų tvarumą didinantį asfalto mišinį, pasižymintį dideliu atsparumu klimatinių veiksnių ir transporto priemonių apkrovų poveikiui ir kurio modifikavimui bus naudojama MTEP vykdymo metu identifikuota asfalto mišiniui tinkamiausia nanomedžiaga.

2017 m. spalio 2 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pateikė VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą. Šiuo metu paraiška yra vertinama.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 4-139 patvirtinti priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai, pagal kuriuos nuo 2018 m. kovo 12 d. atnaujintas paraiškų priėmimas ir vertinimas.

Informuojame, kad šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcija, atsižvelgdama į minėtus projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimus, tikslina priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projekto „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ paraišką ir susijusius dokumentus.

Artimiausiu metu patikslinta projekto paraiška ir susiję dokumentai bus pateikti vertinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai. Gavusi išvadą dėl minėto projekto vertinimo, Lietuvos automobilių kelių direkcija paskelbs detalesnę informaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-20