Ikiprekybiniai pirkimai

NANOMEDŽIAGOMIS MODIFIKUOTO ASFALTO MIŠINIO, DIDINANČIO AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGŲ TVARUMĄ, SUKŪRIMAS

Bendroji informacija

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos skelbia kvietimą įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms teikti pasiūlymus vykdyti ikiprekybinį pirkimą „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“.

Ikiprekybinis pirkimas finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintą priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdomas ikiprekybinis pirkimas yra įtrauktas į priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ valstybės planuojamų projektų sąrašą.

Ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti nanomedžiagomis modifikuotą, automobilių kelių dangų tvarumą didinantį asfalto mišinį, pasižymintį dideliu atsparumu klimatinių veiksnių ir transporto priemonių apkrovų poveikiui ir kuriam modifikuoti bus naudojama mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros (MTEP) vykdymo metu identifikuota asfalto mišiniui tinkamiausia nanomedžiaga.

Ikiprekybinio pirkimo procedūrą sudaro 3 etapai. Kiekvienas etapas baigiasi dalyvių konkurencija, kai po kiekvieno etapo dalyvių skaičius mažėja, siekiant atrinkti tuos dalyvius, kurių pateiktas pasiūlymas labiausiai atitinka ikiprekybinio pirkimo techninę specifikaciją.

I etapas − nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. I etapo trukmė – 6 mėnesiai, maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius – 4.

II etapas – nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, prototipo sukūrimas. II etapo trukmė – 12 mėnesių, maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius – 3.

III etapas – nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, bandomosios partijos sukūrimas. III etapo trukmė – 12 mėnesių, maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius – 2.

Šiuo ikiprekybiniu pirkimu sukuriami intelektinės nuosavybės objektai priklauso dalyviui, o perkančioji organizacija įgyja neribotą teisę neatlygintinai naudotis sukurtais intelektinės nuosavybės objektais. Dalyvio atliekamos veiklos, siekiant sukurti inovatyvųjį produktą – nanomedžiagomis modifikuotą asfalto mišinį, didinantį automobilių kelių dangų tvarumą, kiekvieno etapo metu bus finansuojamos ikiprekybinio pirkimo biudžeto lėšomis, tačiau dalyvis taip pat privalo prisidėti savomis lėšomis.

Dalyvavimas ikiprekybiniame pirkime

Siekiant dalyvauti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdomame ikiprekybiniame pirkime „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“, reikia atlikti šiuos veiksmus:

  1. Parsisiųsti ikiprekybinio pirkimo sąlygas.
  2. Susipažinti su ikiprekybinio pirkimo sąlygomis ir parengti pasiūlymą vadovaujantis jų nuostatomis.
  3. Susipažinus su ikiprekybinio pirkimo dokumentų nuostatomis, el. paštu ikiprekybiniai@lakd.lt teikti klausimus ar prašyti ikiprekybinio pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų). Atsakymai bus teikiami šiame internetiniame puslapyje.
  4. Parengti pasiūlymą, jį sudarančius dokumentus užšifruoti ir teikti pasiūlymą el. paštu adresu ikiprekybiniai@lakd.lt.
  5. Laikotarpiu nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (2018 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. 00 min) iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios (2018 m. rugpjūčio 1 d. 11 val. 00 min), t. y. per 1 valandą, el. paštu ikiprekybiniai@lakd.lt pateikti slaptažodį, kuriuo pasinaudojusi perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą.

DĖMESIO. Pasiūlymų pateikimo terminas dalyvauti I etape – 2018 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. 00 min.

Daugiau aktualios informacijos galima rasti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-13