Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-456 „Dėl Pareigybių, kurias einatys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-456 „Dėl Pareigybių, kurias einatys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-509 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-456 „Dėl Pareigybių, kurias einatys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-167 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-456 „Dėl Pareigybių, kurias einatys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-29