Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Ikiprekybiniai pirkimai 1
  • 1.

   Dirbame su keliomis užsienio kompanijomis, kurios atlieka daug įvairių tyrimų, kuria naujus produktus, tad norėtume aptarti galimybę dalyvauti šiame konkurse, todėl gal galėtumėte atsiųsti konkurso dokumentaciją anglų kalba?

   Informuojame, kad perkančioji organizacija nėra parengusi ikiprekybinio pirkimo sąlygų anglų kalba. Esant poreikiui ikiprekybinio pirkimo sąlygas išsiversti į anglų kalbą, rekomenduojame užsienio partneriams versti tik tas ikiprekybinio pirkimo sąlygų nuostatas, kurios susijusios su ikiprekybinio pirkimo metu atliekamomis veiklomis ir specifika, t. y. techninę specifikaciją. Ikiprekybinio pirkimo vykdymo tvarka yra aprašyta ES komunikate, kuris yra parengtas anglų kalba

   Atnaujinta: 2018 06 13

 • Kelio ženklai, įrengimas, priežiūra 3
  • 1. Pastatytas ženklas neatitinka numatytų matmenų, t. y. mažesnis, nei to reikalauja normatyviniai aktai. Ar šis ženklas galioja, ar reiktų kažkur pranešti, kad patikrintų specialistai?

   Jeigu kelio ženklas pagamintas pagal atitinkamus standartus, jis visuomet galioja. Kelio ženklo dydį nelemia tik jo pastatymo vieta. Apie neatitikimą visuomet galite pranešti policijai, kelio savininkui.

   Atnaujinta: 2017 03 07

  • 2. Noriu pasidomėti, ar įrenginėjant pėsčiųjų perėją ir turint poreikį, kad vienoje pusėje būtų apšviestas nuolatinis vertikalusis kelio ženklas, yra būtina ir kitoje kelio pusėje įrengti tokio paties tipo kelio ženklą?

   Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, jas galite rasti internete.
   Ženklai Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ turi būti naudojami pėsčiųjų perėjai, esančiai važiuojamojoje dalyje, pažymėti. Ženklas Nr. 533 turi būti įrengiamas kairėje, o ženklas Nr. 534 – dešinėje važiuojamosios dalies pusėje. Ženklai turi būti įrengti taip, kad pažymėtų perėjos plotį: ženklas Nr. 534 – artimesniąją, o ženklas Nr. 533 – tolimesniąją perėjos ribą. Ženklus Nr. 533 leidžiama įrengti kitoje ženklų Nr. 534 pusėje.

   Atnaujinta: 2017 03 07

  • 3. Prie biuro, kuris yra viename Lietuvos mieste, norime pasistatyti ženklą „internetas“. Į ką reikia kreiptis šiuo klausimu?

   Turite kreiptis į kelio savininką su prašymu, kreipiantis reikia pateikti ir kelio ženklų pastatymo schemą. Gavus pritarimą, schemą taip pat reikia suderinti su policija.

   Atnaujinta: 2017 03 07

 • Kelių mokesčiai 3
  • 1. Ar įmanoma atgauti pinigus už suplyšusią vinjetę, nes nusipirkau dar vieną, o dvi tikrai nereikalingos. Buvo nupirktas metinis keliu mokestis per klaidą po kurio laiko nupirkom dar kitą metinę vinjetę tam pačiam automobiliui ir perklijavom vietoj seniau pirktos, bet galiojančios vinjetės. Kad sumokėjome dvigubai įrodo šaknelės – abi sveikos, kai plėšėm galiojančią vinjetę, ji suplyšo. Ar įmanoma atgauti pinigus arba gauti metine vinjetę kitiems metams, nes šiems jau apsirūpinome dvigubai.

   Informuojame, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra numatytos galimybės susigrąžinti pinigus už įsigytą vinjetę. Vinjetė gali būti keičiama, tik Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97, 15 punkte numatytais atvejais.

   Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtos ar visai nepažymėtos, neteisingai užpildytos ar visai neužpildytos, taip pat prie transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.

   Atnaujinta: 2017 03 07

  • 2. Sudaužytas automobilio priekinis stiklas, o ant stiklo užlipdyta metus galiojanti kelių mokesčio vinjetė. Kai reikia pakeisti stiklą, ką tokių atveju daryti?

   Siūlome perklijuoti vinjetę ant naujojo stiklo. Jei to padaryti neįmanoma, pagal kompetenciją kreipkitės į Valstybinę kelių transporto inspekciją.

   Atnaujinta: 2017 03 07

  • 3. Ar reikia mokėti kokius nors kitus mokesčius (turiu vinjetę, kuri reikalinga Lietuvoje važiuojant magistraliniais keliais), jei važiuoju į užsienį dirbti (Europa) su savo automobiliu?

   Kiekviena šalis taiko skirtingą kelių apmokestinimą, siūlome pasidomėti internete.

   Atnaujinta: 2017 03 07

 • Kelių priežiūra 1
  • 1. Kaip sužinoti, ar valstybinės reikšmės kelias buvo valytas ir kada jis buvo valytas?

   Informaciją galite rasti www.eismoinfo.lt

   Atnaujinta: 2017 03 07

 • Leidimų išdavimas važiuoti sunkiasvorėmis ir didžiagabaritėmis transporto priemonėmis 3
  • 1.

   Kada reikalingas leidimas važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone?

   Leidimas reikalingas, jeigu transporto priemonės ar jų junginių techniniai parametrai su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninius parametrus.

   Didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techniniai parametrai patvirtinti susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66.

   Atnaujinta: 2018 05 25

  • 2.

   Kokio dydžio yra mokestis už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone?

   Mokesčio dydis priklauso nuo parametrų viršijimo ir važiavimo atstumo (vienkartinis tarifas yra už 10 km važiavimo maršruto) arba leidimo galiojimo trukmės (mėnesio arba metų tarifai).

   Jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės matmenys viršija didžiausiuosius leidžiamus matmenis, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvieno matmens (ilgio, pločio, aukščio) viršijimą. Kai viršijamos didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, mokestis skaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (pavienės, dvigubosios ar trigubosios) didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą. Kai viršijama didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova ar didžiausioji leidžiama transporto priemonės masė, mokestis pridedamas prie mokesčio už didžiausiųjų leidžiamų matmenų viršijimą. Kai viršijama ir didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova, ir didžiausioji leidžiama transporto priemonės masė, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis, ir pridedamas prie mokesčio už didžiausiųjų leidžiamų matmenų viršijimą.

   Konkretūs mokesčio tarifai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447.

   Atnaujinta: 2018 05 25

  • 3.

   Kaip gauti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone?

   Norint gauti leidimą, reikia interneto svetainėje https://eismoinfo.lt/leidimai elektroniniu būdu pateikti Kelių direkcijai prašymą.

   Nurodymai kaip pildyti prašymą, kita su leidimų išdavimo procesu susijusi informacija ir daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus pateikti Naudotojo vadove, kurį galima rasti nurodytos interneto svetainės viršuje dešinėje esančiame meniu. Ten pat skelbiami ir išduoti leidimai.

   Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas patvirtintas susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289

   Atnaujinta: 2018 05 25

 • Vietinės reikšmės gatvių asfaltavimas ir priežiūra 2
  • 1.

   Kur reikia kreiptis dėl kelio ženklų statymo, netinkamai įrengto kelio ženklo ir kitų su eismo sauga ir kelio infrastruktūra susijusių dalykų mieste?

   Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, todėl dėl minėtų dalykų juose reikia kreiptis į kelio savininką – savivaldybę.

   Dėl minėtų dalykų, jei jie yra valstybinės reikšmės keliuose (magistraliniuose, krašto, rajoniniuose) ir jei mieste esanti gatvė yra valstybinės reikšmės kelio tęsinys, reikia kreiptis į kelio savininką – Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos.

   Atnaujinta: 2018 06 13

  • 2. Kas atsako miestuose už kelių priežiūrą?

   Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, kurioms, vadovaujantis LR Kelių įstatymu, priklauso vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas.

   Informuojame, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos veikla susijusi su valstybinės reikšmės (magistralinių, krašto, rajoninių) kelių atkūrimo, priežiūros ir plėtros organizavimu bei koordinavimu.

   Atnaujinta: 2017 03 07

 • Žvyrkelių asfaltavimas 2
  • 1.

   Pagal kokius kriterijus atrenkamo žvyrkeliai, kuriuos numatoma asfaltuoti?

   Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga ilgis daugiau nei 7000 km, šiuo metu nėra finansinių galimybių asfaltuoti visus šiuos kelių ruožus, asfaltuotinų ruožų atrankos kriterijai priklauso nuo daugelio parametrų. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas yra vienas iš kriterijų atrenkant asfaltuojamus kelio ruožus. Tačiau būtina paminėti, kad ne mažiau svarbūs ir kiti kriterijai, kurie apibūdina esamą kelio būklę, padėtį gyvenamųjų teritorijų atžvilgiu ir kiti. Tik įvertinus šių kriterijų visumą, priimamas sprendimas rekonstruoti kelio ruožą, be to, per metus vykdomų darbų apimtis visada riboja nepakankamas finansavimas. Būtina paminėti, kad atskirais atvejais sudaromos tikslinės žvyrkelių asfaltavimo programos, į kurias objektai atrenkami pagal minėtus kriterijus, tačiau kriterijų svarba (vertė) gali būti keičiama.

   Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atranka vykdoma pagal šią metodiką, o valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atranka vykdoma pagal šią metodiką

   Jeigu Jus dominantis kelio ruožas nėra įtrauktas į asfaltuotinų žvyrkelių sąrašą, prašymą dėl valstybinės reikšmės kelių su žvyruota kelio danga asfaltavimo galite pateikti bendruoju Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos elektroniniu paštu lakd@lakd.lt

   Atnaujinta: 2018 06 13

  • 2.

   Kaip žinia, jau yra patvirtintos lėšos žvyrkeliams asfaltuoti ir planuojamų asfaltuoti kelių sąrašas. Kur galima susipažinti su 2018 metais numatytų asfaltuoti žvyrkelių sąrašu?

   Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainės pagrindiniame puslapyje lakd.lt yra žemėlapis „2018–2020 m. asfaltuojami žvyrkeliai“, kuriame galima pamatyti, pagal kokias programas konkretūs ruožai yra asfaltuojami.

   Jeigu sąraše ir žemėlapyje jus dominančio valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruožo neradote, jis galimai bus asfaltuojamas ateityje.

   2018–2020 m. planuojamų asfaltuoti žvyrkelių sąrašas

   2018 m. planuojamų asfaltuoti žvyrkelių sąrašas

   Atnaujinta: 2018 06 13