Naudotojo mokestis (vinjetės)

Važiuojant magistraliniais A1–A18 automobilių keliais autobusais (transporto priemonių kategorijos M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (transporto priemonių kategorijos N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis, turi būti sumokėtas kelių naudotojo mokestis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97, nuo 2018 m. vasario 1 d. kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas yra popierinė arba elektroninė vinjetė.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. platinamos tik elektroninės vinjetės. Popierinės vinjetės galios iki jose pažymėtos datos ir teisės aktų nustatyta tvarka bus keičiamos į popierines visą jų galiojimo laiką.

Elektroninė vinjetė – tai elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje, patvirtinantis kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą. Elektroniniame įraše saugoma informacija apie tai, kada įsigyta vinjetė, koks jos galiojimo laikas (valandų ir minučių tikslumu), taip pat transporto priemonės, kuriai išduota elektroninė vinjetė, kategorija ir valstybinis registracijos numeris.

Elektroninės vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų.

Elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžią nustato kelių naudotojas. Dienos elektroninė vinjetė galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, savaitės – 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, metų – 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Elektroninės vinjetės platinamos interneto puslapyje, fizinėse platinimo vietose ir naudojant mobiliąją programą.

Popierinė vinjetė yra lipdukas, susidedantis iš dviejų dalių: pagrindinės ir kontrolinio kupono.

Popierinės vinjetės pagrindinėje dalyje nurodytas galiojimo laikotarpis, konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybiniam registracijos numeriui įrašyti, pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

Kontroliniame kupone nurodyti galiojimo metai ir mėnuo, konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybiniam registracijos numeriui įrašyti.

Popierinė vinjetė galioja tik tada, kai ji tinkamai užpildyta, pažymėta, jos pagrindinė dalis priklijuota ant priekinio transporto priemonės stiklo iš vidaus, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, bei kartu pateikus kontrolinį kuponą.

Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris turi būti aiškiai užrašytas nustatytose vietose ant popierinės vinjetės pagrindinės dalies bei kontrolinio kupono.

Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtos ar visai nepažymėtos, neteisingai užpildytos ar visai neužpildytos, taip pat prie transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos popierinės vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.

Naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-241 „Dėl Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pastaba. Kelių naudotojai vinjetę įsigyja pagal motorinės transporto priemonės registravimą patvirtinančiame dokumente nurodytą transporto priemonės kategoriją ir klasę, o kai transporto priemonės kategorija ir klasė nenurodyta, – pagal didžiausiąją leidžiamąją transporto priemonės masę ir (ar) sėdimųjų vietų skaičių.

Naudotojo mokesčiu apmokestinti aukščiausios kategorijos (magistraliniai) keliai nuo A1 iki A18:

 • A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,15–91,00 km; 102,93–303,74 km);
 • A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,70 km);
 • A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);
 • A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,51–133,96 km);
 • A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–97,06 km);
 • A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (6,02–185,40 km);
 • A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);
 • A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);
 • A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,14 km);
 • A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);
 • A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,41 km);
 • A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,70 km; 59,43–185,96 km);
 • A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–24,77 km; 26,75–45,15 km);
 • A14 Vilnius–Utena (10,66–95,60 km);
 • A15 Vilnius–Lyda (10,66–49,28 km);
 • A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,55–135,48 km);
 • A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,28 km);
 • A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,08 km).

Apmokestintų kelių žemėlapis

Šis ženklas, numatytas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 1 priede (Nr. 840), pastatytas kartu su kelio numeriu, pažymi mokamo kelio, už kurį autobusų ir krovininių transporto priemonių savininkai ar valdytojai privalo mokėti naudotojo mokestį, pradžią (ribą).


 

 

Elektroninės vinjetės yra 4 rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Elektroninės vinjetės galiojimo pradžią Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje nustato kelių naudotojas. Dienos elektroninė vinjetė galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, savaitės – 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, metų – 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios.

Popierinės metų vinjetės galioja nuo pažymėtos dienos 12 mėnesių (pvz., nuo 2018-02-20 iki 2019-02-19 imtinai).

Elektroninės vinjetės platinamos fizinėse vinječių platinimo vietose ir vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje www.keliumokestis.lt ir naudojant mobiliąją programą.

Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) kelių naudotojo mokestį gali sumokėti bei įsigyti vinjetę (-es) degalinėse, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais.

Informacinis ženklas, žymintis vinječių platinimo vietas:

Vinječių platinimo vietų sąrašas

Vinječių platinimo vietų žemėlapis

Vinječių užsakymas internetu

Elektroninė vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

 1. vinjetė priklauso kitai kainos kategorijai ar kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai nustatyta tikrinamai transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai vinjetės kaina yra didesnė, nei reikalaujama tikrinamai transporto priemonei;
 2. įrašyti klaidingi duomenys.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai užpildytos elektroninės vinjetės naudojimą tenka kelių naudotojui.

Popierinė vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

 1. vinjetė priklauso kitai kainos kategorijai ar kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai nustatyta tikrinamai transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai vinjetės kaina yra didesnė, nei reikalaujama tikrinamai transporto priemonei;
 2. vinjetės pagrindinė dalis originaliu lipniu paviršiumi nėra priklijuota prie transporto priemonės priekinio stiklo naudojimosi instrukcijoje parodytoje vietoje;
 3. netiksliai pažymėta, visai nepažymėta vinjetės galiojimo pradžia ar pasibaigęs galiojimo laikotarpis, diena ir (ar) mėnesis pažymėti daugiau kaip 1 kartą;
 4. vinjetės pagrindinėje dalyje ir (ar) kontroliniame kupone neaiškiai įrašytas, įrašytas daugiau kaip 1 kartą ar visai neįrašytas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris arba jis neatitinka tikrinamos transporto priemonės valstybinio registracijos numerio, nurodyto transporto priemonės registracijos liudijime;
 5. nesutampa vinjetės pagrindinėje dalyje ir kontroliniame kupone nurodyti duomenys (galiojimo pradžia, serija ir numeris, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris);
 6. nepateikiamas kontrolinis kuponas.

Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad yra bent viena aukščiau išvardyta sąlyga, transporto priemonės savininkams ar valdytojams (vairuotojams) taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos sankcijos.

Svarbi informacija

Elektroninių vinječių koregavimas, keitimas ir lėšų grąžinimas

Koreguoti, keisti ar susigrąžinti lėšas už elektroninę vinjetę galima žemiau išvardintais atvejais, pateikiant prašymą ir kitus reikiamus dokumentus (viską viename laiške) elektroniniais adresais lakd@lakd.lt ir info@keliumokestis.lt.

1. Elektroninės vinjetės gali būti koreguojamos:

1.1. pakeitus transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklą;

1.2. kai transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugadinama nepataisomai eismo įvykio metu, stichinių nelaimių, gaisro atveju;

1.3. suklydus įvedant transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ir (arba) transporto priemonės kategoriją ir (arba) emisijos klasę;

1.4. dėl transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, vagystės;

1.5. pardavus transporto priemonę, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė.

2. Norėdami pakoreguoti elektroninę vinjetę, kelių naudotojai Kelių direkcijai el. paštu privalo pateikti prašymą ir šiuos dokumentus:

2.1. Jei vinjetė koreguojama 1.1 papunktyje numatytu atveju:

2.1.1. dokumentą, liudijantį apie valstybinio registracijos numerio ženklo praradimą ar pakeitimą;

2.1.2. transporto priemonės naujo registracijos liudijimo kopiją;

2.1.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.2. Jei vinjetė koreguojama 1.2 papunktyje numatytu atveju:

2.2.1. dokumentų, įrodančių, kad transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, sugadinta nepataisomai eismo įvykio, stichinės nelaimės ar gaisro atveju, kopijas;

2.2.2. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.2.3. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. Jei vinjetė koreguojama 1.3 papunktyje numatytu atveju:

2.3.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3.2. transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.4. Jei vinjetė koreguojama 1.4 papunktyje numatytu atveju:

2.4.1. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4.2. dokumentą iš draudimo bendrovės ar policijos apie atliktą įvykio, kuriame nukentėjo transporto priemonė, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, tyrimą;

2.4.3. transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

2.4.4. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.5. Jei vinjetė koreguojama 1.5 papunktyje numatytu atveju:

2.5.1. transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutarties kopiją;

2.5.2. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

2.5.3. transporto priemonės, kuriai prašoma perkelti elektroninę vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

2.5.4. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Koreguojant vinjetę 1.3 papunktyje nurodytu atveju elektroninė vinjetė gali būti keičiama tik vieną kartą visą jos galiojimo laikotarpį.

4. Koreguojant vinjetę 1.3 papunktyje nurodytu atveju pakeistos elektroninės vinjetės galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami.

5. Koreguojant vinjetę 1.3 papunktyje nurodytu atveju klaidingi elektroninės vinjetės duomenys keičiami atgaline data.

6. Dienos elektroninės vinjetės gali būti keičiamos tik 1.3 papunktyje nurodytu atveju.

7. Elektroninės vinjetės, išskyrus dienos elektronines vinjetes, keičiamos jų galiojimo laikotarpiu. Pakeistos elektroninės vinjetės galiojimo laikas yra toks pat. Elektroninės vinjetės keičiamos nemokamai per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo.

8. Kai transporto priemonė išregistruojama iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, transporto priemonės valdytojui gali būti grąžinta dalis kelių naudotojo mokesčio, sumokėto už metines elektronines vinjetes. Grąžintiną sumą transporto priemonės valdytojo prašymu apskaičiuoja ir permokėtą naudotojo mokestį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų transporto priemonės valdytojui grąžina Kelių direkcija.

9. Kai transporto priemonė išregistruojama iš šalies transporto priemonių registro, transporto priemonės valdytojas Kelių direkcijai pateikia prašymą grąžinti permokėtą naudotojo mokesčio dalį su rekvizitais ir sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu ir šiuos dokumentus:

9.1. transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

9.2. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

9.3. dokumentą, patvirtinantį transporto priemonės išregistravimo iš šalies kelių transporto priemonių registro faktą.

10. Transporto priemonės valdytojas, įsigijęs pigesnę ne tos kategorijos ar ne tą taršos klasę atitinkančią elektroninę vinjetę, gali pateikti prašymą el. paštu Kelių direkcijai dėl galimybės pakeisti elektroninės vinjetės rūšį, padengus kainų skirtumą. Šiuo atveju kelių naudotojas perveda reikalingą sumą į Kelių direkcijos nurodytą sąskaitą ir pateikia prašymą ir šiuos dokumentus:

10.1. transporto priemonės, kuriai buvo įsigyta elektroninė vinjetė, registracijos liudijimo kopiją;

10.2. elektroninės vinjetės įsigijimą patvirtinančio dokumento kopiją;

10.3. pavedimo kopiją su mokėjimo paskirtyje nurodomu valstybiniu transporto priemonės registracijos numeriu.

11. Kelių direkcijos atsakingas darbuotojas, išnagrinėjęs kreipimąsi dėl elektroninės vinjetės rūšies pakeitimo, per 3 darbo dienas pakoreguoja elektroninės vinjetės rūšį ir informuoja kelių naudotoją nurodytu el. paštu.

12. Kai sumokėtas naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama tos kategorijos transporto priemonei, arba didesnis, naudotojo mokestis laikomas sumokėtu ir kompensavimas šiuo atveju nenumatomas.

13. Kelių naudotojui tai pačiai transporto priemonei įsigijus daugiau nei vieną tos pačios rūšies ir laikotarpio elektroninę vinjetę, kai kelių naudotojas kreipiasi į Kelių direkciją ne vėliau nei po 24 valandų, viena iš elektroninių vinječių gali būti perkelta kitam laikotarpiui.

14. Elektroninė vinjetė gali būti koreguojama ar anuliuojama, atsiimant visą elektroninės vinjetės vertės sumą, fizinėse platinimo vietose nepraėjus 1 valandai nuo elektroninės vinjetės įsigijimo laiko. Šis koregavimas gali būti atliekamas tik toje fizinėje elektroninės vinjetės įsigijimo vietoje, kur ji buvo įsigyta.

15. Neįsigaliojus elektroninei vinjetei, gali būti keičiamas jos galiojimo laikas ir valstybinis transporto priemonės registracijos numeris.

Norint keisti popierinę vinjetę ir kreipiantis ne paštu, prieš atvykstant į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos prašome iš anksto registruotis tel.: (8 5)  232 9740, (8 5) 232 9697, (8 5) 232 9721.

Popierinės vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:

1. Suskilus ar išdužus transporto priemonės stiklui, ant kurio priklijuota vinjetės pagrindinė dalis.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetės kontrolinį kuponą;

2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

2. Jeigu transporto priemonė eismo įvykio metu ar kilus gaisrui sugadinama nepataisomai, taip pat sugedus transporto priemonei, kai jos remontas ekonomiškai netikslingas.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo sunaikintas gaisro metu;

2) valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie transporto priemonės išregistravimą iš Kelių transporto priemonių registro duomenų bazės;

3) įmonės, kuri turi teisę verstis utilizavimo veikla, pažymą apie priimtą utilizuoti transporto priemonę;

4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

3. Praradus vinjetės kontrolinį kuponą.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos bei raidė;

2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

4. Dėl transporto priemonės vagystės.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;

2) dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;

3) transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

5. Suklydus įrašant į vinjetę ir (ar) vinjetės kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį registracijos numerį.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetę;

2) transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

6. Pardavus transporto priemonę.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutartį;

2) vinjetės kontrolinį kuponą;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

Kelių naudotojai prašymą ir reikiamus dokumentus Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 5 punkte nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t. y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinis numeris negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.

Vinjetė keičiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vinjetės galiojimo laikotarpiu. Pakeistoje vinjetėje išlieka tas pats jos galiojimo laikas. 1 ir 3 punktuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, o 2, 4, 5 ir 6 punktuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Jeigu prie prašymo pakeisti metų vinjetę nepateikiamas vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra ar pan., arba jeigu iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti tikslios vinjetės pirkimo datos, naujai išduodamos vinjetės galiojimo pradžia žymima nuo mėnesio, pažymėto kontroliniame kupone, pirmosios dienos. Keičiant vinjetę papildomai mokesčio mokėti nereikia.

Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, popierinė vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinis registracijos numeris. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad vinjetėje įrašytas valstybinis registracijos numeris priklausė tai pačiai transporto priemonei.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnis. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimas

 1. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.
 2. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.
 3. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.
 4. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-26