Naudotojo mokestis (vinjetės)

Važiuojant magistraliniais A1–A18 automobilių keliais autobusais (transporto priemonių kategorijos M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (transporto priemonių kategorijos N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis, turi būti sumokėtas kelių naudotojo mokestis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97, nuo 2018 m. vasario 1 d. kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas yra popierinė arba elektroninė vinjetė.

Elektroninė vinjetė – tai elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje, patvirtinantis kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą. Elektroniniame įraše saugoma informacija apie tai, kada įsigyta vinjetė, koks jos galiojimo laikas (valandų ir minučių tikslumu), taip pat transporto priemonės, kuriai išduota elektroninė vinjetė, kategorija ir valstybinis registracijos numeris.

Elektroninės vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų.

Elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžią nustato kelių naudotojas.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Elektroninės vinjetės platinamos interneto puslapyje arba platinimo vietose

Popierinė vinjetė yra lipdukas, susidedantis iš dviejų dalių: pagrindinės ir kontrolinio kupono.

Popierinės vinjetės pagrindinėje dalyje nurodyti galiojimo metai, mėnesiai, dienos, galiojimo laikotarpis, konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybiniam registracijos numeriui įrašyti, pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

Kontroliniame kupone nurodyti galiojimo metai, galiojimo laikotarpis (dienos, savaitės, mėnesio, metų), konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybiniam registracijos numeriui įrašyti.

Popierinės vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Atitinkamai skirtingų spalvų: dienos vinjetės žalios, savaitės – mėlynos, mėnesio – oranžinės, metų – raudonos.

Popierinė vinjetė galioja tik tada, kai ji tinkamai užpildyta, pažymėta, jos pagrindinė dalis priklijuota ant priekinio transporto priemonės stiklo iš vidaus, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, bei kartu pateikus kontrolinį kuponą.

Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris turi būti aiškiai užrašytas nustatytose vietose ant popierinės vinjetės pagrindinės dalies bei kontrolinio kupono.

Popierinės vinjetės galiojimo laiko pradžią pažymi platintojas, nurodytose vietose perforuodamas vinjetę (pažymėdamas metus (išskyrus metų vinjetes), mėnesį ir dieną).

Atsiimdami popierinę vinjetę, kelių naudotojai turi patikrinti, ar platintojas išdavė reikalingos rūšies vinjetę ir ar tos transporto priemonės kategorijos, kurios reikia, ar teisingai pažymėjo jos galiojimo laiko pradžią. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtos ar visai nepažymėtos, neteisingai užpildytos ar visai neužpildytos, taip pat prie transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos popierinės vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.

Nepavykus įsigyti elektroninės vinjetės, kelių naudotojai turi galimybę susimokėti kelių naudotojo mokestį senuoju būdu, t. y. perkant popierinę vinjetę platinimo vietose

Naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Naudotojo mokesčiu apmokestinti visi aukščiausios kategorijos (magistraliniai) keliai nuo A1 iki A18:

 • A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,15–91,00 km; 102,93–303,74 km);
 • A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,70 km);
 • A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);
 • A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,51–133,96 km);
 • A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–97,06 km);
 • A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (6,02–185,40 km);
 • A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);
 • A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);
 • A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,14 km);
 • A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);
 • A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,41 km);
 • A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,70 km; 59,43–185,96 km);
 • A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–24,77 km; 26,75–45,15 km);
 • A14 Vilnius–Utena (10,66–95,60 km);
 • A15 Vilnius–Lyda (10,66–49,28 km);
 • A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,55–135,48 km);
 • A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,28 km);
 • A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,08 km).
 

Apmokestintų kelių žemėlapis

 

Šis ženklas, numatytas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 1 priede (Nr. 840), pastatytas kartu su kelio numeriu, pažymi mokamo kelio, už kurį autobusų ir krovininių transporto priemonių savininkai ar valdytojai privalo mokėti naudotojo mokestį, pradžią (ribą).


 

 

Vinjetės yra 4 rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Dienos vinjetė galioja pažymėtą dieną iki 24 valandos (jeigu pateikiamas tos pačios dienos, kurią pažymėta vinjetė, kasos aparato kvitas, vinjetė galioja 24 val. nuo kvite nurodyto jo išdavimo laiko), savaitės – 7 dienas (pvz., nuo 2017-01-20 iki 2017-01-26 imtinai), mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos (pvz., nuo 2017-01-20 iki 2017-02-19 imtinai), metų – 12 mėnesių (pvz., nuo 2017-01-20 iki 2018-01-19 imtinai).

Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) naudotojo mokestį gali sumokėti bei įsigyti vinjetę (-es) degalinėse Viada, Circle K, Baltic Petroleum, ORLEN Lietuva, EMSI, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais.

Informacinis ženklas, žymintis vinječių platinimo vietas:

Vinječių platinimo vietų sąrašas

Vinječių užsakymas internetu

Vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

 1. vinjetė priklauso kitai kainos kategorijai ar kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai nustatyta tikrinamai transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai vinjetės kaina yra didesnė, nei reikalaujama tikrinamai transporto priemonei;
 2. vinjetės pagrindinė dalis originaliu lipniu paviršiumi nėra priklijuota prie transporto priemonės priekinio stiklo naudojimosi instrukcijoje parodytoje vietoje;
 3. netiksliai pažymėta, visai nepažymėta vinjetės galiojimo pradžia ar pasibaigęs galiojimo laikotarpis, diena ir (ar) mėnesis pažymėti daugiau kaip 1 kartą;
 4. vinjetės pagrindinėje dalyje ir (ar) kontroliniame kupone neaiškiai įrašytas, įrašytas daugiau kaip 1 kartą ar visai neįrašytas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris arba jis neatitinka tikrinamos transporto priemonės valstybinio registracijos numerio, nurodyto transporto priemonės registracijos liudijime;
 5. nesutampa vinjetės pagrindinėje dalyje ir kontroliniame kupone nurodyti duomenys (galiojimo pradžia, serija ir numeris, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris);
 6. nepateikiamas kontrolinis kuponas.

Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad yra bent viena aukščiau išvardyta sąlyga, transporto priemonės savininkams ar valdytojams (vairuotojams) taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos sankcijos.

Svarbi informacija

Norint keisti vinjetę ir kreipiantis ne paštu, prieš atvykstant į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos prašome iš anksto registruotis tel.: (8 5)  232 9740, (8 5) 232 9697, (8 5) 232 9721.

Vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:

 1. Suskilus ar išdužus transporto priemonės stiklui, ant kurio priklijuota vinjetės pagrindinė dalis.
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) vinjetės kontrolinį kuponą;
2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 
 1. Jeigu transporto priemonė eismo įvykio metu ar kilus gaisrui sugadinama nepataisomai, taip pat sugedus transporto priemonei, kai jos remontas ekonomiškai netikslingas.
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo sunaikintas gaisro metu;
2) valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie transporto priemonės išregistravimą iš Kelių transporto priemonių registro duomenų bazės;
3) įmonės, kuri turi teisę verstis utilizavimo veikla, pažymą apie priimtą utilizuoti transporto priemonę;
4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 1. Praradus vinjetės kontrolinį kuponą.
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos bei raidė;
2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 1. Dėl transporto priemonės vagystės.
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;
2) dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;
3) transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;
4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 1. Suklydus įrašant į vinjetę ir (ar) vinjetės kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį registracijos numerio ženklą.
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) vinjetę;
2) transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 1. Pardavus transporto priemonę.
Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:
1) transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutartį;
2) vinjetės kontrolinį kuponą;
3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
 
Kelių naudotojai prašymą ir reikiamus dokumentus Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 5 punkte nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t. y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinis numeris negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.
 
Vinjetė keičiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vinjetės galiojimo laikotarpiu. Pakeistoje vinjetėje išlieka tas pats jos galiojimo laikas. 1 ir 3 punktuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, o 2, 4, 5 ir 6 punktuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Jeigu prie prašymo pakeisti metų vinjetę nepateikiamas vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra ar pan., arba jeigu iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti tikslios vinjetės pirkimo datos, naujai išduodamos vinjetės galiojimo pradžia žymima nuo mėnesio, pažymėto kontroliniame kupone, pirmosios dienos. Savaitės ir mėnesio vinjetės 12.6 punkte numatytu atveju nekeičiamos, kitais atvejais – tik pateikus vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar pan. Keičiant vinjetę papildomai mokesčio mokėti nereikia. 
 
Keičiant transporto priemonės valstybinius registracijos numerio ženklus, vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinio registracijos numerio ženklas. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad vinjetėje įrašytas valstybinio registracijos numerio ženklas priklausė tai pačiai transporto priemonei.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 463 straipsnis. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais nesumokėjimas

 1. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti skirtomis kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.
 2. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais žemės ūkio veiklos subjektų N1–N3 kategorijų iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto dvidešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.
 3. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M2 ir N1 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto septyniasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.
 4. Važiavimas mokamais valstybinės reikšmės keliais M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonėmis nesumokėjus transporto priemonių savininkams ar valdytojams nustatyto mokesčio už naudojimąsi keliais užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-17