Pagrindinė informacija

Važiuojant magistraliniais A1–A18 automobilių keliais autobusais (M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis turi būti sumokėtas naudotojo mokestis.

Transporto priemonių savininkams ar valdytojams (vairuotojams), sumokėjusiems naudotojo mokestį, nuo 2007 m. liepos 1 d. degalinėse, taip pat prie LR pasienio kirtimo punktų bei kitose vietose, pažymėtose specialiais ženklais, išduodamas naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas – vinjetė, suteikiantis teisę važiuoti Lietuvos Respublikos aukščiausios kategorijos magistraliniais keliais.

Vinjetė yra lipdukas, susidedantis iš dviejų dalių: 1) pagrindinės ir 2) kontrolinio kupono.

Vinjetės pagrindinėje dalyje nurodyti galiojimo metai, mėnesiai, dienos, galiojimo laikotarpis; konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti; pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

Kontroliniame kupone nurodyti galiojimo metai, galiojimo laikotarpis (dienos, savaitės, mėnesio, metų), konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklui įrašyti.

Vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų. Atitinkamai skirtingų spalvų: dienos vinjetės žalios, savaitės – mėlynos, mėnesio – oranžinės, metų – raudonos.

Vinjetė galioja tik tada, kai ji tinkamai užpildyta, pažymėta, jos pagrindinė dalis priklijuota ant priekinio transporto priemonės stiklo iš vidaus, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, bei kartu pateikus kontrolinį kuponą.

Transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklas turi būti aiškiai užrašytas nustatytose vietose ant vinjetės pagrindinės dalies bei kontrolinio kupono.

Vinjetės galiojimo pradžią pažymi platintojas, nurodytose vietose perforuodamas vinjetę (pažymėdamas metus (išskyrus metų vinjetes), mėnesį ir dieną).

Atsiimdami vinjetę, kelių naudotojai turi patikrinti, ar platintojas išdavė reikalingos rūšies vinjetę ir ar tos transporto priemonės kategorijos, kurios reikia, ar teisingai pažymėjo jos galiojimo laiko pradžią. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtos ar visai nepažymėtos, neteisingai užpildytos ar visai neužpildytos, taip pat prie transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.

Naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 7 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-13