Vinječių keitimas

Svarbi informacija

Norint keisti popierinę vinjetę ir kreipiantis ne paštu, prieš atvykstant į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos prašome iš anksto registruotis tel.: (8 5)  232 9740, (8 5) 232 9697, (8 5) 232 9721.

Popierinės vinjetės gali būti keičiamos šiais atvejais:

  1. Suskilus ar išdužus transporto priemonės stiklui, ant kurio priklijuota vinjetės pagrindinė dalis.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetės kontrolinį kuponą;

2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

  1. Jeigu transporto priemonė eismo įvykio metu ar kilus gaisrui sugadinama nepataisomai, taip pat sugedus transporto priemonei, kai jos remontas ekonomiškai netikslingas.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo sunaikintas gaisro metu;

2) valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie transporto priemonės išregistravimą iš Kelių transporto priemonių registro duomenų bazės;

3) įmonės, kuri turi teisę verstis utilizavimo veikla, pažymą apie priimtą utilizuoti transporto priemonę;

4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

  1. Praradus vinjetės kontrolinį kuponą.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos bei raidė;

2) transporto priemonės registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

  1. Dėl transporto priemonės vagystės.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) kontrolinį kuponą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;

2) dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;

3) transporto priemonės registracijos liudijimo, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu, kopiją;

4) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

  1. Suklydus įrašant į vinjetę ir (ar) vinjetės kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį registracijos numerį.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) vinjetę;

2) transporto priemonės, kuriai norėta įsigyti vinjetę, registracijos liudijimo kopiją;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

  1. Pardavus transporto priemonę.

Norėdami pakeisti vinjetę, kelių naudotojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai privalo pateikti prašymą bei šiuos dokumentus:

1) transporto priemonės pirkimo ir pardavimo sutartį;

2) vinjetės kontrolinį kuponą;

3) vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar kitą vinjetės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

Kelių naudotojai prašymą ir reikiamus dokumentus Lietuvos automobilių kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 5 punkte nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t. y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinis numeris negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.

Vinjetė keičiama Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vinjetės galiojimo laikotarpiu. Pakeistoje vinjetėje išlieka tas pats jos galiojimo laikas. 1 ir 3 punktuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, o 2, 4, 5 ir 6 punktuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Jeigu prie prašymo pakeisti metų vinjetę nepateikiamas vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra ar pan., arba jeigu iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti tikslios vinjetės pirkimo datos, naujai išduodamos vinjetės galiojimo pradžia žymima nuo mėnesio, pažymėto kontroliniame kupone, pirmosios dienos. Keičiant vinjetę papildomai mokesčio mokėti nereikia.

Keičiant transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklus, popierinė vinjetė tebegalioja, nors ant jos pažymėtas senasis valstybinis registracijos numeris. Transporto priemonės patikrinimo metu transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad vinjetėje įrašytas valstybinis registracijos numeris priklausė tai pačiai transporto priemonei.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-26