Paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) rezervo lėšos

Data

2017 06 09

Įvertinimas
0
IMG8946.JPG

Vyriausybė 22 Lietuvos savivaldybėms ir 6 kitoms institucijoms paskirstė 18,068 mln. Eur 2017 metų KPPP rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti lėšų. KPPP rezervo lėšų paskirstymo principai yra tokie:

lėšos skiriamos finansuoti tiems institucijų projektams, dėl kurių įgyvendinimo yra priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai (sprendimai, protokoliniai pavedimai);

lėšos skiriamos daugiausia balų surinkusiems institucijų investicijų projektams, kuriems finansuoti nebuvo skirta arba neužteko susisiekimo ministro įsakymu skiriamų KPPP tikslinių lėšų;

lėšos skiriamos visiems vienodą balų skaičių surinkusiems investicijų projektams finansuoti (jeigu KPPP rezervo lėšų nepakanka, tai lėšų likutis padalijamas proporcingai lėšų poreikiui);

lėšos gali būti skiriamos kitoms valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti, tarp jų ir Kelių direkcijos nuostatuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

Nuoroda į dokumentą

2017 m. KPPP rezervo lėšų paskirstymas savivaldybėms ir kitoms įstaigoms