Prioritetinės eilės sąrašai pagal kelių ir jų elementų planavimo metodikas