Valstybės tarnautojų užduotys

 1. Organizuoti sklandaus kelių priežiūros vykdymo perėjimo veiksmų plano iš esamos sistemos į naujos koncepcijos sistemą bei sutarčių ir viešųjų pirkimų koncepcijos parengimą.
 2. Organizuoti elektroninio statybos darbų žurnalo naudojimą, statant valstybinės reikšmės kelius.
 3. Organizuoti dokumentų projektų rinkinio valdžios institucijų sprendimams priimti parengimą ir kitus būtinus dokumentus, vykdant Kelių direkcijos pertvarkymo į VĮ procedūras.
 1. Organizuoti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi Kelių direkcijoje kontrolės vykdymą.
 2. Organizuoti audituotų kelių statybos dalyvių prievolės per garantinį terminą vykdymo kontrolės komisijos darbą, siekiant savalaikio prievolių įvykdymo.
 3. Patikrinti, ar teisingai buvo taikomi metodikų kriterijai reitinguojant asfaltuotinų žvyrkelių ruožus ir tinkamai sudaryta prioritetinė žvyrkelių ruožų asfaltavimo eilė.
 1. Užtikrinti LRV nutarimu LAKD paskirtos keleivių ir transporto priemonių, gaunančių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensacijos, registravimo LAKD valdomoje Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje įgyvendinimo veiksmų plano parengimą ir užtikrinti sistemos diegimą.
 2. Užtikrinti LAKD dokumentų valdymo sistemos (DVS) diegimą.
 3. Organizuoti LAKD patikėjimo teise valdomo administracinės paskirties pastato projekto parengimą ir statybą leidžiančio dokumento gavimą.
 1. Užtikrinti ilgalaikės valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros iki 2035 m. strategijos parengimą ir trimetį 2020–2022 m. planą.
 2. Užtikrinti naujos redakcijos žvyrkelių asfaltavimo metodikos parengimą, kuri bus taikoma 2021–2023 m. žvyrkelių asfaltavimo prioritetinių sąrašų sudarymui.
 3. Parengti standartizuotų darbų kiekio žiniaraščio (DKŽ) įgyvendinimo planą ir specifikaciją.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-12