Valstybinės reikšmės keliai

Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašas

Valstybinės reikšmės automobilių kelių dangų žemėlapis

Valstybinės reikšmės kelių dangų lentelė 2017-01-01

Dangos Valstybinės reikšmės keliai Iš viso
Magistraliniai Krašto Rajoniniai
Asfalto dangos, km 1 690,552 4 925,491 7 550,129 14 166,172
Cementbetonio dangos, km 59,916 0 1,366 61,282
Žvyro dangos, km 0 0 7 009,534 7 009,534
Grindinys, km 0,251 0 7,168 7,419
Iš viso, km 1 750,719 4 925,491 14 568,197 21 244,407

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-02