Valstybinės reikšmės keliai

Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašas

Valstybinės reikšmės automobilių kelių dangų žemėlapis

Valstybinės reikšmės kelių dangų lentelė 2018-01-01

Dangos Valstybinės reikšmės keliai Iš viso
Magistraliniai Krašto Rajoniniai
Asfalto dangos, km 1 690,529 4 924,663 7 742,234 14 357,426
Cementbetonio dangos, km 59,929 0 1,366 61,295
Grindiniai, km 0,251 0 7,168 7,419
Žvyro dangos, km 0 0 6 815,001 6 815,001
Iš viso, km 1 750,709 4 924,663 14 565,769 21 241,141

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-22