Informacija apie Kauno ir Prienų rajonuose parengtą valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialųjį planą

Planavimo organizatorius: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Perspektyvinio planavimo skyriaus vedėjo Artūro Aušros, tel. (8 5) 232 9660, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas arturas.ausra@lakd.lt) informuoja, kad parengtas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialusis planas.

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“ Kelių skyrius (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Kelių skyriaus projekto vadovo Audriaus Stoniaus, tel. (8 37) 205 430, mob. tel. (8 618) 18844, faks. (8 37) 205 227, el. p. audrius.stonius@kelprojektas.lt).

Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės Garliavos apylinkių ir Rokų seniūnijų dalys, Prienų rajono savivaldybės Išlaužo, Pakuonio ir Ašmintos seniūnijų dalys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 punktu, specialiajam planui buvo atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka. Atsižvelgiant į atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas, planavimo organizatoriaus 2013-02-08 įsakymu Nr. V-63 priimtas sprendimas, kad strateginis pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas nebus.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti (tiesti) reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) ribas, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą (nustatant ir/ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).

Vieša parengto specialiojo plano sprendinių ekspozicija 2015-06-17 – 2015-07-21 dienomis vyks:

  • Kauno rajono savivaldybės administracijos (Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas), Kauno rajono savivaldybės administracijos Rokų seniūnijos (Nemuno g. 14, Rokai, LT-46159 Kauno r.) ir Garliavos apylinkių seniūnijos (Vytauto g. 62, Garliava, LT-53259 Kauno r.) patalpose;
  • Prienų rajono savivaldybės administracijos (Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai), Prienų rajono administracijos Išlaužo seniūnijos (Sodų g. 1A, Išlaužas, LT-53301 Prienų r.), Pakuonio seniūnijos (Sodų g. 33, Pakuonis, LT-59317 Prienų r.) ir Ašmintos seniūnijos (Ašmintos k., LT-59317 Prienų r.) patalpose.

Taip pat susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais nuo 2015-06-15 iki 2015-07-21 galima UAB „Kelprojektas“ (412 kabinete, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas) ir Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (206 kabinete, Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius).

Parengto specialiojo plano sprendiniai bus pristatyti viešuosiuose susirinkimuose, kurie įvyks:

  • 2015 m. liepos mėn. 22 d. 16.00 val. Ilgakiemio kultūros centre (Pajiesio g. 1, Ilgakiemio k. LT-53288 Kauno r.),
  • 2015 m. liepos mėn. 23 d. 16.00 val. Išlaužo seniūnijoje (Sodų g. 1A, Išlaužas, LT-53301 Prienų r.).

Pasiūlymus dėl parengto specialiojo plano sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto specialiojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, LT-44251 Kaunas).

 

Perspektyvinio planavimo skyriaus vedėjas Artūras Aušra, tel. (8 5) 232 9660

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-14