Informacija apie pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą Jonavos rajono savivaldybėje

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Jonavos rajone nuo 2017-04-19 pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Jonavos pietrytinio aplinkkelio jungiamiesiems keliams tiesti ir sankryžoms įrengti) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėjos Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt).

Projekto rengėjas – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus projekto dalies vadovės Zitos Bagdonienės, tel. (8 37) 228 109, faks. (8 37) 205 227, el. paštas zita.bagdoniene@kelprojektas.lt).

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 1P-94-(1.17 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Jonavos pietrytinio aplinkkelio jungiamiesiems keliams tiesti ir sankryžoms įrengti) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapio www.nzt.lt skyrelyje „Teisinė informacija“).

Projekto teritorija: Jonavos rajono Varpių, Spanėnų, Meškonių, Šveicarijos, Gaižiūnų kaimuose (Šveicarijos kadastro vietovėje) ir Jonavos mieste (Jonavos miesto kadastro vietovėje) esanti apie 90,0 ha dydžio teritorija pagal projekto teritorijos ribų planą, patvirtintą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1P-94-(1.17 E).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai: paimti visuomenės poreikiams Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-0302 „Dėl Jonavos pietrytinio aplinkkelio (magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis) jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (ar) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje – ZPVP-30350.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti projekto organizatoriui ir rengėjui visą projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.

 

Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėja Nijolė Bautrėnienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-11