Informacija apie Šiaulių rajone pradedamą rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad Šiaulių  rajone nuo 2016 m. rugsėjo 7 d. pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) ruožui tiesti) projektas (toliau – projektas).

Projekto organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, adresas internete www.lakd.lt, teirautis Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės Nijolės Bautrėnienės, tel. (8 5) 232 9662, faks. (8 5) 232 9609, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt).

Projekto rengėja – uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete www.kelprojektas.lt, teirautis Tyrinėjimų skyriaus darbo vadovės Genovaitės Kederienės, tel. (8 37) 228 109, faks. (8 37) 205 227, el. paštas genovaite.kederiene@kelprojektas.lt).

Projekto rūšis: žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) adresu www.zpdris.lt. Paslaugos numeris sistemoje ZPVP-22526.

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1P-240-(1.3.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) ruožui tiesti) procedūros pradžios“ (įsakymas, jo priedai ir projekto teritorijos ribų planas paskelbti žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje).

Projekto teritorija yra Šapnagių, Ginkūnų, Malavėnų, Malavėniukų ir Aleksandrijos kaimuose (Ginkūnų kadastro vietovėje), Kairių ir Bertužių kaimuose (Kairių kadastro vietovėje), Šiaulių rajono savivaldybėje (apie 380 ha plotas).

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai. Paimti visuomenės poreikiams Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-65 „Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės–rytų krypties) tiesimo specialiojo plano patvirtinimo“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir (arba) dėl to nutraukti valstybinės žemės naudojimo teisę, valstybinės ir privačios žemės nuomos ir panaudos sutartis; visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą ar sklypus (kelio juostą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto viešinimas. Visuomenė su parengto projekto sprendiniais bus supažindinama Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, nustatyta tvarka per ŽPDRIS.

 

Kelių planavimo ir plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Bautrėnienė

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-14