Informacija apie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Vadovaujantis Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971), 14 punktu, teikiame informaciją apie parengtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą.

Plano rengimo organizatorius: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9663, faksas (8 5) 232 9609, adresas internete: http://www.lakd.lt.

SPAV atrankos dokumentų rengėjas: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 205419, faksas (8 37) 20 52 27, adresas internete: http://www.kelprojektas.lt.

Plano pavadinimas: Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialusis planas.

Planavimo tikslas: parengti pirminius techninius sprendinius numatytam ruožui rekonstruoti, įvertinus jungiamųjų kelių poreikį, keliui rekonstruoti reikalingo žemės sklypo (kelio juostos) riboms suformuoti ir rezervuoti, nustatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotą (nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą).

Planavimo pradžia – 2012 m. III ketvirtis.

Priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos išvada: Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-63 buvo priimtas sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su SPAV atrankos dokumentais, motyvais, dėl kurių buvo priimtas atrankos sprendimas, pasiūlymus teikti galima raštu UAB „Kelprojektas“ Susisiekimo komunikacijų plėtros ir aplinkosaugos skyriui, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faksas (8 37) 205227, el. p. darius.saliunas@kelprojektas.lt, ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, faksas (8 5) 2329609, el. p. jurate.sarpyte@lakd.lt (per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo).

 

Perspektyvinio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Šarpytė-Vaičiulionienė, tel. (8 5) 232 9663

2013-02-11

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-11