Kelto bilieto kompensavimas

KELEIVIŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINOS KOMPENSAVIMĄ, DĖMESIUI, prieš keliantis keltu:

  • Nebereikia išsiimti leidimų ir teikti prašymų dėl leidimų išdavimo ir įtraukimo į Elektroninį sąrašą.
  • KELEIVIAI turi nuskenuoti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje).
  • KELEIVIAI SU TRANSPORTO PRIEMONĖMIS turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje) ir transporto priemonės registracijos liudijimą.

NEPILNAMEČIAI MOKSLEIVIAI, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kuršių nerijoje, gali būti keliami kompensuotinai vežėjui pateikę moksleivio pažymėjimą, kai nepilnamečių moksleivių tėvai ar kiti atsakingi asmenys Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) yra pateikę patvirtintos formos prašymą ir moksleivio pažymėjimo kopiją ir yra įtraukti į Elektroninį sąrašą. Duomenys apie nepilnametį moksleivį per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrinami registruose ir atsakingų Kelių direkcijos darbuotojų įtraukiami į Elektroninį sąrašą.

Prašymo forma dėl moksleivių įtraukimo į Elektroninį sąrašą

Kai nėra galimybės automatiniu būdu informacijos patikrinti duomenų registruose, taip pat tais atvejais, kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, asmenys, turintys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją:

  1. įsigyja bilietą transporto priemonei, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį vežėjo atstovas patvirtina spaudu ir parašu bei įrašo transporto priemonės valstybinį registracijos numerį arba įsigyja bilietą keleiviui, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį patvirtina vežėjo atstovas spaudu ir parašu;
  2. pateikia Kelių direkcijai elektroniniu paštu lakd@lakd.lt patvirtintos formos prašymą dėl bilieto kainos kompensavimo su rekvizitais bei sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu, patvirtinto keleivio ar transporto priemonės bilieto kopiją ir atitinkamai transporto priemonės registracijos liudijimo, kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, kopiją;
  3. Kelių direkcija, gavusi nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina gautų duomenų teisingumą ir įpareigoja vežėją, gavus bilieto originalą, asmeniui kompensuoti transporto priemonės ar keleivio bilieto kainą.

Prašymo forma dėl bilieto kainos kompensavimo

Teisės aktai, reglamentuojantys perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimą:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-195 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-21