Darbo užmokestis

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2020 m.
2021 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius 1 5790,40 1 8152,62
Departamento direktorius 3 5095,26 3 5425,30
Skyriaus vadovas 18 3901,93 19 3329,89
Grupės vadovas 11 2859,70 11 2292,21
Administratorius 5 2504,37 5 2127,96
Finansų analitikas 4 2547,25 5 2137,00
Finansų planuotojas 3 3044,85 3 2366,95
Informacijos perdavimo operatorius 7 1535,38 7 1032,33
Inžinierius 83 2220,85 85 1915,19
Projekto koordinatorius 15 2685,66 15 2092,38
Projekto vadovas 28 2790,27 34 2447,48
Raštvedys 3 1970,32 3 1571,45
Specialistas 16 2483,93 17 2047,51
Technikas 6 1318,93 6 1261,84
Teisininkas 4 2869,21 5 2085,66
Vadybininkas 17 2300,74 17 1970,02
Vyriausiasis vadybininkas 4 3206,35 4 2691,80

 

Už 2021 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 40 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis


2020 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 344,00 Eur atlygis.


Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2019 m.
2020 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius
1
4125,49
1
3590,40
Departamento direktorius 2 3781,76 2 4595,20
Vyriausiasis patarėjas 1 3345,48 1 3956,48

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2019 m.
2020 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Administratorius 3 2870,75 4 2908,15
Departamento direktorius 2 4281,39
Finansų analitikas 3 2351,48 4 2649,41
Finansų planuotojas 3 2513,71 3 3004,55
Grupės vadovas 5 2564,41 5 3214,51
Informacijos perdavimo operatorius 8 1607,01 7 1919,61
Inžinierius 57 2167,13 54 2661,02
Projekto koordinatorius 16 2185,12 14 2691,91
Projekto vadovas 25 2480,60 23 3012,59
Raštvedys 4 1869,96 4 1951,29
Skyriaus vadovas 16 3372,72 18 3776,87
Specialistas 12 2270,24 13 2656,83
Teisininkas 5 2343,55 5 2823,96
Vadybininkas 15 2229,02 14 2602,07
Vyriausiasis vadybininkas 3 2958,73 3 3406,11

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13