Darbo užmokestis

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2020 m.
2021 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius 1 5790,40 1 8152,62
Departamento direktorius 3 5095,26 3 5425,30
Skyriaus vadovas 18 3901,93 19 3329,89
Grupės vadovas 11 2859,70 11 2292,21
Administratorius 5 2504,37 5 2127,96
Finansų analitikas 4 2547,25 5 2137,00
Finansų planuotojas 3 3044,85 3 2366,95
Informacijos perdavimo operatorius 7 1535,38 7 1032,33
Inžinierius 83 2220,85 85 1915,19
Projekto koordinatorius 15 2685,66 15 2092,38
Projekto vadovas 28 2790,27 34 2447,48
Raštvedys 3 1970,32 3 1571,45
Specialistas 16 2483,93 17 2047,51
Technikas 6 1318,93 6 1261,84
Teisininkas 4 2869,21 5 2085,66
Vadybininkas 17 2300,74 17 1970,02
Vyriausiasis vadybininkas 4 3206,35 4 2691,80

Už 2021 m. I ketvirtį direktoriui nustatyta 40 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio kintamoji dalis


2020 m. IV ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 15 344,00 Eur atlygis.

2021 m. I ketv. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos nariams išmokėtas 11 932,50 Eur atlygis.


Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2019 m.
2020 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Direktorius
1
4125,49
1
3590,40
Departamento direktorius 2 3781,76 2 4595,20
Vyriausiasis patarėjas 1 3345,48 1 3956,48

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas
2019 m.
2020 m. II ketvirtis
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Darbuotojų skaičius
Užmokestis, Eur
Administratorius 3 2870,75 4 2908,15
Departamento direktorius 2 4281,39
Finansų analitikas 3 2351,48 4 2649,41
Finansų planuotojas 3 2513,71 3 3004,55
Grupės vadovas 5 2564,41 5 3214,51
Informacijos perdavimo operatorius 8 1607,01 7 1919,61
Inžinierius 57 2167,13 54 2661,02
Projekto koordinatorius 16 2185,12 14 2691,91
Projekto vadovas 25 2480,60 23 3012,59
Raštvedys 4 1869,96 4 1951,29
Skyriaus vadovas 16 3372,72 18 3776,87
Specialistas 12 2270,24 13 2656,83
Teisininkas 5 2343,55 5 2823,96
Vadybininkas 15 2229,02 14 2602,07
Vyriausiasis vadybininkas 3 2958,73 3 3406,11

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-27