exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Paskatinimai ir apdovanojimai

2020 m. III ketvirtyje:

 • už ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano įgyvendinimą išmokėtos priemokos 103 darbuotojams.

2020 m. II ketvirtyje:

 • už vienkartines ypatingai svarbias Kelių direkcijos veiklai užduotis skirtos vienkartinės išmokos ir premijos 178 darbuotojams.

2020 m. I ketvirtyje:

 • už praėjusių metų veiklą labai gerai įvertintiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skirtos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premijos (16 darbuotojų);
 • už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, trims valstybės tarnautojams skirtos 100 procentų dydžio vienkartinės piniginės išmokos;
 • už atliktas vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis, susijusias su naujos dokumentų valdymo sistemos administravimu, atskirų veiklos procesų optimizavimu ir automatizavimu, dokumentų valdymo sistemos tobulinimu, vienam darbuotojui skirta pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija.

2019 m. IV ketvirtyje:

 • karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, už vienkartines ypač svarbias Kelių direkcijos veiklai užduotis, skirtos vienkartinės piniginės išmokos (164 darbuotojams);
 • už atliktas vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis įgyvendinant įstaigos strateginius tikslus, susijusius su Kelių direkcijos darbo užmokesčio įrankio diegimu, padėsiančiu planuoti darbo užmokesčio fondą ir jį efektyviai jį valdyti, taip pat už darbinių sesijų vedimą didinant vadovų sąmoningumą teisingai ir efektyviai valdant atlygį, prisidedant prie kitų atlygio sprendimų diegimo keičiantis Kelių direkcijos statusui, vienam darbuotojui skirta pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija.

2019 m. III ketvirtyje paskatinimų ar apdovanojimų nebuvo.

2019 m. II ketvirtyje:

 • jubiliejinės sukakties proga vienam darbuotojui pareikšta padėka ir skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė išmoka.

2018 m. IV ketvirtyje:

 • jubiliejinės sukakties proga vienam darbuotojui skirta 100 procentų pareiginės algos dydžio vienkartinė išmoka;
 • jubiliejinių sukakčių proga trims darbuotojams pareikštos padėkos ir skirtos 100 procentų pareiginių algų dydžio vienkartinės išmokos;
 • už praėjusių metų tarnybinės veiklos gerą įvertinimą vienam darbuotojui skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka;
 • už parengtas audito ataskaitas vienam darbuotojui skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka;
 • karjeros valstybės tarnautojams Valstybinių švenčių proga ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, už vienkartines ypač svarbias Kelių direkcijos veiklai užduotis, skirtos vienkartinės piniginės išmokos (164 darbuotojams).

2018 m. III ketvirtyje:

 • už svarų dalyvavimą rengiant ir svarstant valstybinės reikšmės kelių ir jų elementų planavimo metodikas, kurių pagalba bus nustatytas kelio ruožų ar kelio elementų vietų reitingavimas pagal aiškius objektyvius kriterijus vertinant valstybinės reikšmės kelių tinklą, vienam darbuotojui skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka;
 • už dalyvavimą rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo koncepciją (modelį), kurios įsigijimas palankesnėmis sąlygomis apsaugos Kelių direkciją nuo išorinių pretenzijų, vienam darbuotojui skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka;
 • už parengtą transporto statinių (tiltų, viadukų, estakadų), esančių valstybinės reikšmės keliuose statybos projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo atrankos metodiką, kuri pagerins statinių (objektų) procedūrų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo eigą, vienam darbuotojui skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka;
 • jubiliejinės sukakties proga vienam darbuotojui pareikšta padėka ir skirta 100 procentų pareiginės algos dydžio vienkartinė išmoka.

2018 m. II ketvirtyje:

 • už ypač svarbių užduočių atlikimą – naujų vidaus tvarkos dokumentų, atitinkančių naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo reikalavimus, rengimą, teisės aktų, darbo sutarčių, susijusių su darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo sąlygų keitimu, projektų parengimą – vienam darbuotojui skirta pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija;
 • jubiliejinės sukakties proga vienam darbuotojui pareikšta padėka ir skirta 100 procentų pareiginės algos dydžio vienkartinė išmoka;
 • jubiliejinės sukakties proga vienam darbuotojui skirta 100 procentų pareiginės algos dydžio vienkartinė išmoka.

2018 m. I ketvirtyje:

 • jubiliejinės sukakties proga vienam darbuotojui pareikšta padėka ir skirta 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija;
 • įvertinus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, keturiems darbuotojams skirti pareiginės algos dydžio vienkartiniai priedai, du darbuotojai paskatinti vardinėmis dovanomis;
 • už 2017 metų tarnybinės veiklos gerą įvertinimą vienam darbuotojui skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka.

2017 m. IV ketvirtyje:

 • valstybinių švenčių – Kalėdų proga 97 karjeros valstybės tarnautojams ir 28 darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skirtos vienkartinės piniginės išmokos;
 • labai gerai ar gerai įvertinus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, 6 darbuotojams skirtos vienkartinės piniginės išmokos;
 • už ypač svarbios užduoties atlikimą vienam darbuotojui skirta 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija.

2017 m. III ketvirtyje:

 • už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį – aktyvų darbą vykdant Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinius pertvarkymus – vienam darbuotojui skirta 100 procentų nustatytos pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka;
 • už ypatingos svarbos užduoties atlikimą vienam darbuotojui skirta 100 procentų pareiginės algos vienkartinė piniginė išmoka.

2017 m. II ketvirtyje:

 • už ypač svarbios užduoties atlikimą – atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbo reglamento ir atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto bei akto priedų parengimą – vienam darbuotojui skirta 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio premija;
 • už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį – esamos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) procedūros analizę, pasiūlymų, skirtų jai efektyvinti ir kelių direkcijos veiklos įsakymų, reglamentuojančių atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos darbą, tobulinimui suformulavimą – vienam darbuotojui skirta 30 procentų nustatytos pareiginės algos dydžio vienkartinė piniginė išmoka.

2017 m. I ketvirtyje paskatinimų ar apdovanojimų nebuvo.

2016 m. IV ketvirtyje valstybinių švenčių – Kalėdų proga 96 karjeros valstybės tarnautojams skirtos vienkartinės 100 % nustatytos pareiginės algos dydžio piniginės išmokos ir 27 darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skirtos vienkartinės 100 % tarnybinio atlyginimo dydžio piniginės išmokos.

2016 m. III ketvirtyje už techninių pasiūlymų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ techninių pasiūlymų vertinimą ir konsultavimą 24 darbuotojams skirtos 500 Eur vienkartinės piniginės išmokos.

2016 m. II ketvirtyje paskatinimų ar apdovanojimų nebuvo.

2016 m. I ketvirtyje paskatinimų ar apdovanojimų nebuvo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-03