Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos ir priėmimo į pareigas tvarkos aprašas