Informacinių sistemų plėtros galimybių studija (2014 m.)

Informacinių sistemų plėtros galimybių studijos parengimas įgyvendintas remiantis 2013 m. gruodžio 9 d. tarp Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „S4ID“ pasirašyta pirkimo sutartimi Nr. S-808/SR-13-47. Pagrindinis studijos tikslas – apibrėžti esamas problemas, tobulintinas sritis ir poreikius, išanalizuoti galimas alternatyvas bei nustatyti tobulinimui reikalingų investicijų poreikį siekiant plėsti Kelių direkcijos tvarkomas informacines sistemas.

Informacinių sistemų plėtros galimybių studija

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-21