Pagrindinė informacija

Važiuojant magistraliniais A1–A18 automobilių keliais autobusais (transporto priemonių kategorijos M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (transporto priemonių kategorijos N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis, turi būti sumokėtas kelių naudotojo mokestis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97, nuo 2018 m. vasario 1 d. kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas yra popierinė arba elektroninė vinjetė.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. platinamos tik elektroninės vinjetės. Popierinės vinjetės galios iki jose pažymėtos datos ir teisės aktų nustatyta tvarka bus keičiamos į popierines visą jų galiojimo laiką.

Elektroninė vinjetė – tai elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje, patvirtinantis kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą. Elektroniniame įraše saugoma informacija apie tai, kada įsigyta vinjetė, koks jos galiojimo laikas (valandų ir minučių tikslumu), taip pat transporto priemonės, kuriai išduota elektroninė vinjetė, kategorija ir valstybinis registracijos numeris.

Elektroninės vinjetės yra keturių rūšių: dienos, savaitės, mėnesio ir metų.

Elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžią nustato kelių naudotojas. Dienos elektroninė vinjetė galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, savaitės – 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, mėnesio – iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios, metų – 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Elektroninės vinjetės platinamos interneto puslapyje, fizinėse platinimo vietose ir naudojant mobiliąją programą.

Popierinė vinjetė yra lipdukas, susidedantis iš dviejų dalių: pagrindinės ir kontrolinio kupono.

Popierinės vinjetės pagrindinėje dalyje nurodytas galiojimo laikotarpis, konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybiniam registracijos numeriui įrašyti, pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

Kontroliniame kupone nurodyti galiojimo metai ir mėnuo, konkrečios transporto priemonių kategorijos ir jų logotipai, numatyta vieta (langelis) transporto priemonės valstybiniam registracijos numeriui įrašyti.

Popierinė vinjetė galioja tik tada, kai ji tinkamai užpildyta, pažymėta, jos pagrindinė dalis priklijuota ant priekinio transporto priemonės stiklo iš vidaus, kaip nurodyta naudojimosi instrukcijoje, bei kartu pateikus kontrolinį kuponą.

Transporto priemonės valstybinis registracijos numeris turi būti aiškiai užrašytas nustatytose vietose ant popierinės vinjetės pagrindinės dalies bei kontrolinio kupono.

Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai pažymėtos ar visai nepažymėtos, neteisingai užpildytos ar visai neužpildytos, taip pat prie transporto priemonės priekinio stiklo nepriklijuotos popierinės vinjetės pagrindinės dalies naudojimą tenka kelių naudotojui.

Naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 20 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. V-241 „Dėl Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-28