Pagrindinė informacija

Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinių kelių A1–A18 ruožus autobusais (transporto priemonių kategorijos M2–M3), krovininėmis transporto priemonėmis (transporto priemonių kategorijos N1–N3) ir jų junginiais bei specialiomis kelių transporto priemonėmis, privalo turėti galiojančią elektroninę vinjetę.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 21 d. platinamos tik elektroninės vinjetės.

Elektroninė vinjetė – tai elektroninis įrašas Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo registravimo modulyje (toliau – KNMM), patvirtinantis nustatyto dydžio naudotojo mokesčio sumokėjimo faktą ir suteikiantis teisę nustatytą terminą važiuoti mokamais magistralinių kelių ruožais.

Elektroninių vinječių forma ir bendrieji reikalavimai:

4*. Elektroninės vinjetės elektroninį įrašą sudaro KNMM tvarkomi ir saugomi duomenys:

4.1. elektroninės vinjetės įsigijimo ir galiojimo laikas (metai, mėnesiai, dienos, valandos ir minutės);

4.2. transporto priemonės, kuriai išduodama elektroninė vinjetė, registracijos valstybė ir valstybinis registracijos numeris;

4.3. unikalus elektroninės vinjetės numeris;

4.4. elektroninės vinjetės pardavimo vieta ir operacijos numeris;

4.5. vinjetės variantas (elektroninių vinječių variantai aprašyti Aprašo 1 priede);

4.6. transporto priemonės kategorija ir taršos emisijos klasė, kai ji yra nurodyta įsigyjant elektroninę vinjetę.

5. Elektroninės vinjetės yra 4 (keturių) rūšių:

5.1. dienos – galioja 24 valandas nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios;

5.2. savaitės – galioja 7 dienas imtinai nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios;

5.3.  mėnesio – galioja iki kito mėnesio tos pačios dienos nuo elektroninės vinjetės galiojimo laiko pradžios;

5.4. metų – galioja 12 mėnesių nuo elektroninės vinjetės galiojimo pradžios.

6. Elektroninės vinjetės galiojimo pradžią EIS nustato kelių naudotojas, įsigijęs elektroninę vinjetę.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Elektroninės vinjetės platinamos interneto puslapyje www.keliumokestis.lt ir fizinėse platinimo vietose.

*numeravimas atitinka Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-176, numeravimą.

Naudotojo mokestį reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-176 „Dėl Elektroninių vinječių reikalavimų, platinimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-195 „Dėl Laiku nesumokėto kelių naudotojo mokesčio išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-15