Atvejai, kai vinjetė negalioja

Kelių naudotojai, prieš įvažiuodami į mokamus magistralinių kelių ruožus, privalo turėti galiojančią elektroninę vinjetę.

Elektroninė vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

1. Elektroninė vinjetė naudojama kitos kategorijos ir (ar) taršos emisijos klasės transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai sumokėtas naudotojo mokestis yra toks pat, kaip reikalaujama šios kategorijos transporto priemonei, arba didesnis.

2. Įrašyti klaidingi duomenys.

Transporto priemonių valdytojai – žemės ūkio veiklos subjektai, siekdami įrodyti, kad jiems taikomi Tvarkos apraše žemės ūkio veiklos subjektams nustatyti naudotojo mokesčio dydžiai, turi pateikti Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“, priede nurodytą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą.

Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai užpildytos elektroninės vinjetės naudojimą tenka kelių naudotojui.

Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad kelių naudotojas nesilaiko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, transporto priemonės savininkams ar valdytojams (vairuotojams) taikomos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytos sankcijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-08