Atvejai, kai vinjetė negalioja

Elektroninė vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

  1. vinjetė priklauso kitai kainos kategorijai ar kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai nustatyta tikrinamai transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai vinjetės kaina yra didesnė, nei reikalaujama tikrinamai transporto priemonei;
  2. įrašyti klaidingi duomenys.

Kelių naudotojai atsako už informacijos, kuri pateikiama įsigyjant elektroninę vinjetę, teisingumą. Atsakomybė už ne tos rūšies, ne tos kategorijos, neteisingai užpildytos elektroninės vinjetės naudojimą tenka kelių naudotojui.

Popierinė vinjetė negalioja ir naudotojo mokestis laikomas nesumokėtu, jeigu:

  1. vinjetė priklauso kitai kainos kategorijai ar kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai nustatyta tikrinamai transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai vinjetės kaina yra didesnė, nei reikalaujama tikrinamai transporto priemonei;
  2. vinjetės pagrindinė dalis originaliu lipniu paviršiumi nėra priklijuota prie transporto priemonės priekinio stiklo naudojimosi instrukcijoje parodytoje vietoje;
  3. netiksliai pažymėta, visai nepažymėta vinjetės galiojimo pradžia ar pasibaigęs galiojimo laikotarpis, diena ir (ar) mėnesis pažymėti daugiau kaip 1 kartą;
  4. vinjetės pagrindinėje dalyje ir (ar) kontroliniame kupone neaiškiai įrašytas, įrašytas daugiau kaip 1 kartą ar visai neįrašytas transporto priemonės valstybinis registracijos numeris arba jis neatitinka tikrinamos transporto priemonės valstybinio registracijos numerio, nurodyto transporto priemonės registracijos liudijime;
  5. nesutampa vinjetės pagrindinėje dalyje ir kontroliniame kupone nurodyti duomenys (galiojimo pradžia, serija ir numeris, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris);
  6. nepateikiamas kontrolinis kuponas.

Jei transporto priemonės patikrinimo metu nustatoma, kad yra bent viena aukščiau išvardyta sąlyga, transporto priemonės savininkams ar valdytojams (vairuotojams) taikomos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytos sankcijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-26