Kelių priežiūros ir plėtros programa

Rengiant 2002–2015 metų Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programą, buvo išnagrinėta mūsų šalies kelių tinklo struktūra, techninė ir fizinė kelių būklė, kelių tiesimo ir taisymo darbų raida, automobilių kelių finansavimo kitimas, poreikis ir galimybės, kiti faktoriai, nulemiantys automobilių kelių tinklo būklę. Sudarant programą, kelių tinklo tobulinimo poreikis buvo vertintas dviem aspektais: kelių tinklo tobulinimo ir teritorijų planavimo bei regioninės plėtros aspektu. Šie aspektai susiję, tačiau kai kurių skirtumų gali būti, todėl buvo vertinti tiek kelių srities, tiek savivaldybių ir apskričių specialistų pasiūlymai. Buvo siekiama, kad periodo pabaigoje asfaltuotų kelių tinklas apskrityse būtų išplėtotas tolygiau, negu yra šiuo metu.

Programoje planuojama, kad Lietuvos kelių tinklas bus tobulinamas atsižvelgiant į augančius visuomenės poreikius, bus gerinamos sąlygos tranzitui, eismas keliuose bus patogesnis ir saugesnis.

Programa sudaryta trims įgyvendinimo laikotarpiams: 2002–2005 m., 2006–2010 m. ir 2011–2015 m.

Sudarant programą buvo stengiamasi kiek galima labiau suderinti kelių tobulinimo poreikį ir finansavimo galimybes. Programoje planuojama, kad kelių sektoriaus finansavimas per artimiausius 14 metų didės proporcingai BVP augimui, t. y. apie 4,4 % per metus. Sudarytas numatomų lėšų iš tarptautinių finansinių institucijų perspektyvinis planas.

Programa sudaryta laikantis tokio prioritetų eiliškumo:

  • kelių ir tiltų nuolatinė priežiūra; tarptautinių transporto koridorių plėtra ir pasienio infrastruktūros vystymas;
  • saugaus eismo priemonių įdiegimas, periodiniai kelių ir tiltų remontai;
  • dangų stiprinimas, žvyrkelių asfaltavimas, kelių ir tiltų rekonstrukcijos;
  • naujų kelių tiesimas, kelio statinių statyba.

Remiantis 2002–2015 m. Lietuvos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa, turėtų būti ruošiamos trimetės kelių priežiūros ir plėtros programos bei metiniai planai, atsižvelgiant į numatomą finansavimą iš tarptautinių finansinių organizacijų. Ši programa taip pat turėtų padėti rengti Nacionalinę transporto plėtros programą, kitas valstybines programas, teritorijų planus.

Programą sudaro keturi tomai. Čia galite atsisiųsti pirmus du tomus:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-21