Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę 

 

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai Kelių direkcijos veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, Kelių direkcija vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Kelių direkcija prašo ir visuomenės pagalbos. Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus Kelių direkcijos darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 232 9603. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Galima kreiptis ir į kitas valstybės ir savivaldybių įstaigas.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

 

Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. A4
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. A14
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 127
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 129
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 131
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 146
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 193
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 218
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 1401
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 1507
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 1926
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 2202
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 2711
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3007
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3209
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3509
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3512-1
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3512-2
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3601
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3647
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 3906
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4001-1
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4001-2
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4004
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4220
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4306
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4603
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4724-1
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 4724-2
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 5014
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 5107
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 5223
Valstybinės reikšmės kelių tyrimai - Pirminė ataskaita - Kelias Nr. 5230

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-25