Pranešimai apie korupciją

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos tikslas – nesudaryti sąlygų atsirasti ir plėtotis korupcijai Kelių direkcijos veikloje. Vykdydama korupcijos prevenciją, Kelių direkcija vadovaujasi Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kovos su korupcija programa ir kitais teisės aktais.

Kelių direkcija prašo ir visuomenės pagalbos. Prašome apie pažeidimus ir neteisėtus Kelių direkcijos darbuotojų veiksmus informuoti elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 232 9603. Pranešdami apie galimą pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę). Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktus.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:

Galima kreiptis ir į kitas valstybės ir savivaldybių įstaigas.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Dėkojame už pateiktą informaciją.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-25