Paslaugos

Apsauginių kelio atitvarų įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Apšvietimo įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Autobusų sustojimo aikštelių infrastruktūros vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodika

Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo atrankos metodika

Momentinio greičio matuoklių vietų gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Pėsčiųjų perėjų ir nežymėtų perėjų pertvarkymo ir atnaujinimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Rekonstruotinų ir kapitaliai remontuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodika

Valstybinės reikšmės kelių dangos būklės vertinimo tvarkos aprašas

Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašas

Valstybinės reikšmės kelių tinkle esančių poilsio aikštelių vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodika

Vidutinio greičio matuoklių vietų ne gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Vieno lygio sankryžų pertvarkymo prioritetinės eilės sudarymo metodika


Žvyrkelių ruožų atrankos metodikos, patvirtintos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2017 m. rugsėjo 15 d. posėdžio protokolu Nr. 6-776:

Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodika

Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodika


Apsauginių kelio atitvarų įrengimo prioritetinė eilė

(eilė parengta pagal Apsauginių kelio atitvarų įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodiką)


Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimo prioritetinė eilė

(eilė parengta pagal Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodiką)


Krašto kelių homogeninių ruožų sąrašas pagal dangos būklę (pagal 2018 m. matavimų duomenis)

(sąrašas parengtas pagal Valstybinės reikšmės kelių dangos būklės vertinimo tvarkos aprašą)


Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo prioritetine eilė

(eilė parengta pagal Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo atrankos metodiką)


Magistralinių kelių homogeninių ruožų sąrašas pagal dangos būklę

(sąrašas parengtas pagal Valstybinės reikšmės kelių dangos būklės vertinimo tvarkos aprašą)


Momentinių greičio matuoklių gyvenviečių teritorijose vietų parinkimo ir įrengimo prioritetinė eilė

(eilė parengta pagal Momentinio greičio matuoklių vietų gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodiką)


Pėsčiųjų perėjų ir nežymėtų perėjų pertvarkymo ir atnaujinimo prioritetinė eilė

(eilė parengta pagal Pėsčiųjų perėjų ir nežymėtų perėjų pertvarkymo ir atnaujinimo prioritetinės eilės sudarymo metodiką)


Valstybinės reikšmės rajoniniai keliai su žvyro danga, kurie bus pradėti asfaltuoti 2018 m.
Valstybinės reikšmės rajoniniai keliai su žvyro danga, kurie bus pradėti asfaltuoti 2019 m.

(sąrašai parengti pagal Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodiką ir Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodiką)


Vidutinio greičio matuoklių ne gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinė eilė

(eilė parengta pagal Vidutinio greičio matuoklių vietų ne gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodiką)


Vieno lygio sankryžų pertvarkymo prioritetinė eilė

(eilė parengta pagal Vieno lygio sankryžų pertvarkymo prioritetinės eilės sudarymo metodiką)


 

Viešųjų paslaugų Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos neteikia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-25