Kelių ir jų elementų planavimo metodikos

Apsauginių kelio atitvarų įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Apšvietimo įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Autobusų sustojimo aikštelių infrastruktūros vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodika

Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų, tunelių), esančių valstybinės reikšmės keliuose, statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų planavimo, rengimo ir įgyvendinimo atrankos metodika

Momentinio greičio matuoklių vietų gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Pėsčiųjų perėjų ir nežymėtų perėjų pertvarkymo ir atnaujinimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Rekonstruotinų ir kapitaliai remontuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodika

Valstybinės reikšmės kelių dangos būklės vertinimo tvarkos aprašas

Valstybinės reikšmės kelių pažaidų matavimo ir nustatymo tvarkos aprašas

Valstybinės reikšmės kelių tinkle esančių poilsio aikštelių vertinimo ir prioritetinės eilės sudarymo metodika

Vidutinio greičio matuoklių vietų ne gyvenviečių teritorijose parinkimo ir įrengimo prioritetinės eilės sudarymo metodika

Vieno lygio sankryžų pertvarkymo prioritetinės eilės sudarymo metodika


Žvyrkelių ruožų atrankos metodikos, patvirtintos Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2017 m. rugsėjo 15 d. posėdžio protokolu Nr. 6-776:

Gyvenviečių teritorijose esančių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos metodika

Asfaltuotinų valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų tarp skirtingų kelio dangų („zebrų“) atrankos metodika

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-23