Veiklos kokybės ir efektyvumo didinimas diegiant LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos

Projektas finansuotas iš 2007-2013 m. Socialinio fondo lėšų

2013 m. spalio 23 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. VP1-4.3-VRM-01-V-01-083 „Veiklos kokybės ir efektyvumo didinimas diegiant LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę Nr. VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – tobulinti Kelių direkcijos valdymą, taikant kokybės vadybos metodus pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Projekto uždaviniai:

  • įdiegti kokybės vadybos sistemą;
  • sertifikuoti įdiegtą kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą.

Projekto pagrindinė siekiamybė ir rezultatas – puikiai funkcionuojanti Kelių direkcijos kokybės vadybos sistema, atitinkanti tarptautiniu mastu pripažįstamo LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 22 mėn.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-08