Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0001 „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimas“

Projektas finansuotas iš Sanglaudos fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcija 2016 m. gegužės 23 d. pasirašė projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0001 „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimas“ sutartį. Šioje sutartyje numatyta projekto finansavimui skirti iki 9 238 761,57 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

TEN-T kelias E272 yra svarbi jungtis ne tik Lietuvos, bet ir TEN-T kelių infrastruktūroje. Lietuvoje šis kelias prasideda pajūryje ir per Šiaulius, Panevėžį tęsiasi iki Vilniaus. Šiauliuose į kelią įsijungia IA transporto koridorius, vedantis į Rygą, Panevėžyje – Via Baltica (visos Europos I transporto koridorius), vedantis į Rygą, Taliną, taip pat svarbus kelias Panevėžys–Daugpilis, vedantis į Latviją ir toliau į Rusijos Federaciją (Sankt Peterburgą). Vilniuje kelią kerta IXB transporto koridorius, vedantis į Minską ir Maskvą. Todėl labai svarbu rekonstruoti kelią, kad tranzitinio transporto priemonių eismas būtų patogus ir saugus. Būtina didinti kelio dangos konstrukcijos stiprumą maksimaliai leistinai apkrovai bei įgyvendinti saugaus eismo ir aplinkosaugines priemones. Numatytas rekonstruoti kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožas nuo 62,72 iki 69,62 km, kuris priklauso TEN-T keliui E272, neatitinka TEN-T keliams keliamų reikalavimų, neužtikrina saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus, tuo sukeldamas nuostolius tiek vietiniams, tiek tarptautiniams krovinių vežėjams.

Eismo intensyvumas per paskutinius 5 metus kelyje A11 nežymiai padidėjo, o ateityje prognozuojamas dar didesnis augimas. Įvertinus kelio dangos būklę, eismo saugos situaciją, nustatyta, kad yra būtina kelio nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstrukcija, nes dabartinė situacija nebegali užtikrinti saugių bei patogių eismo sąlygų. Finansinė analizė parodė, kad projektas negeneruoja tiesioginių pajamų ir duoda socialinę naudą visuomenei. Projekto finansinės analizės rezultatai tenkina projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis, reikalavimus.

Socialinis-ekonominis vertinimas atliktas vadovaujantis Europos Komisijos rekomendacijomis. Vertinimo rezultatai rodo, kad projekto įgyvendinimas yra ekonomiškai naudingas visuomenei. Projekto EVGN (ekonominė vidinė grąžos norma) – 7,12 proc., EGDV (ekonominė grynoji dabartinė vertė) – 1,772 mln. eurų, EN/S (ekonominis naudos ir sąnaudų santykis) – 1,14.

Projekto „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimas“ tikslas – plėtoti ir tobulinti TEN-T kelių tinklą, didinant kelio pralaidumą, stiprinant ir platinant kelių dangą, įgyvendinant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Rekonstruotame kelio A11 Šiauliai–Palanga ruože nuo 62,72 iki 69,62 km, kuris priklauso TEN-T keliui E272, rekonstruota 6,9 km kelio, įdiegtos saugaus eismo ir aplinkosaugos priemonės. 64,55 km rekonstruota vieno lygio sankryža su rajoniniu keliu Nr. 4635 (privažiuojamasis kelias prie Degaičių nuo kelio Šiauliai–Palanga). Taip pat rekonstruotos vieno lygio sankryžos 65,3 km su Degaičių gatve ir 66,55 km su Ežero gatve. Vieno lygio sankryžos (67,05 km su krašto keliu Nr. 160 Telšiai–Varniai ir 69,03 km su krašto keliu Nr. 161 Telšiai–Seda) rekonstruotos į žiedines. Įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, nauji apsauginiai atitvarai, tvorelė pėsčiųjų ir dviračių eismui reguliuoti, žiedinės sankryžos apšvietimas (69,03 km).

Statybos darbai baigti ir perduoti užsakovui 2016 m. lapkričio 8 d.

Įgyvendintas projektas „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimas“ sudarys patogias susisiekimo sąlygas tranzitiniam bei vietiniam eismui, pagerins saugaus eismo sąlygas, sumažins eismo įvykių skaičių ir jų tikimybę, sutrumpins kelionės laiką.

Projektas „Transeuropinio tinklo kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos rekonstravimo III etapas. Kelio A11 Šiauliai–Palanga ruožo nuo 62,72 iki 69,62 km rekonstravimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonę „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“.

 

2016-12-16

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-08