Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0001 „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. I etapas“

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo

2016 m. sausio 7 d. buvo pasirašyta projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. I etapas“, projekto kodas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0001, finansavimo administravimo sutartis. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos 2014–2020 metų lėšomis (Europos regioninės plėtros fondas) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonę „Regionų pasiekiamumo gerinimas“.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti krašto bei rajoninių kelių tinklą, stiprinti ir platinti kelių dangą, įgyvendinti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones. Projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros ir ES fondų investicijų veiksmų programos tikslus ir uždavinius.

Rekonstruotų kelių ruožų sąrašas:

  • kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruožas nuo 16,600 iki 17,575 km;
  • kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruožas nuo 17,865 iki 30,300 km;
  • kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožas nuo 10,20 iki 16,70 km;
  • kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožas nuo 2,43 iki 12,85 km;
  • kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožas nuo 12,85 iki 19,10 km;
  • kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ruožas nuo 29,75 iki 35,78 km;
  • kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ruožas nuo 41,80 iki 44,80 km.

1. Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 1

Sutarties objektas – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruožų nuo 16,660 iki 17,575 km ir nuo 17,865 iki 30,300 km rekonstravimas.

2014 m. balandžio 9 d. su UAB „Alkesta“ buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. S-158, kurios vertė su PVM – 41 559 155,53 Lt (12 036 363,39 Eur).

Pagal minėtą sutartį rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 136 Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis ruožai nuo 16,660 iki 17,5757 km ir nuo 17,865 iki 30,300 km, įdiegtos aplinkosauginės priemonės – pakeisti langai ir įrengtos specialios vėdinimo orlaidės, įrengtas pėsčiųjų takas kelio ruožo 29,893–30,274 km kairėje pusėje (Vilkaviškio mieste). Taip pat rekonstruoti tiltai per Šešupę 16,82 km ir Mergupį 17,35 km. Rekonstruoti inžineriniai tinklai.

2. Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 2

Sutarties objektas – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 10,20 iki 16,70 km rekonstravimas.

2015 m. spalio 23 d. su ūkio subjektų grupės, kurią sudaro UAB „Autokausta“, AS (AB) „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta keliai“, atsakinga partnere UAB „Autokausta“ buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. S-920, kurios vertė su PVM – 3 918 494,25 Eur.

Pagal minėtą sutartį rekonstruotas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožas nuo 10,20 iki 16,70 km, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

3. Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 3

Sutarties objektas – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožų nuo 2,43 iki 12,85 km ir nuo 12,85 iki 19,10 km rekonstravimas.

2015 m. liepos 13 d. su AB „Panevėžio keliai“ buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. S-655, kurios vertė su PVM – 11 130 440,88 Eur.

Pagal minėtą sutartį rekonstruoti valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 115 Ukmergė–Molėtai ruožai nuo 2,43 iki 12,85 km ir nuo 12,85 iki 19,10 km. Kelio ruože nuo 2,43 iki 12,85 km rekonstruoti pakelės drenažo statiniai (kelio juostos ribose ir už kelio juostos ribų), rekonstruotos 10 kV elektros oro ir kabelinės linijos, ryšių linijos, dujotiekis (technologinių ryšių kabelis).

4. Valstybinės reikšmės krašto kelių rekonstrukcija. Sutartis Nr. 4

Sutarties objektas – valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ruožų nuo 29,750 iki 35,780 km ir nuo 41,800 iki 44,800 km rekonstravimas.

2015 m. rugsėjo 8 d. su ūkio subjektų grupės, kurią sudaro UAB „Autokausta“, AS (AB) „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta keliai“, atsakinga partnere UAB „Autokausta“ buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. S-798, kurios vertė su PVM –7 299 877,97 Eur.

Pagal minėtą sutartį rekonstruotas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ruožas nuo 29,750 iki 35,780 km, rekonstruoti elektroniniai ryšiai, melioracijos statiniai. Taip pat rekonstruotas ir kelio Nr. 131 Alytus–Simnas–Kalvarija ruožas nuo 41,800 iki 44,800 km. Šiame ruože įrengtos sankryžos, nuovažos ir pėsčiųjų takai už kelio juostos ribų, drenažo tinklai, ryšių linijos.

 

2016-12-15

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10