Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0002 „Krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai rekonstravimas“

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcija 2016 m. vasario 29 d. pasirašė projekto „Krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai rekonstravimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Minėtoje sutartyje numatyta kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai rekonstravimo darbams ir paslaugoms skirti iki 11,006 mln. eurų Europos Sąjungos paramos (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

Projektas „Krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai rekonstravimas“ įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-507 priemonę „Regionų pasiekiamumo gerinimas“.

2015 m. rugsėjo 22 d. su jungtinės veiklos pagrindu susivienijusių ūkio subjektų grupės (partneriai UAB „Lemminkainen Lietuva“ ir AB „Eurovia Lietuva“) atsakingu partneriu UAB „Lemminkainen Lietuva“ buvo pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. S-825, kurios vertė – 12 777 192,85 Eur (PVM įskaičiuota).

Projekto „Krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai rekonstravimas“ tikslas – padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su Europos Sąjungos transeuropiniu transporto tinklu ir diegiant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui.

Darbai buvo užbaigti 2016 m. liepos mėn. Faktiškai atliktų darbų vertė yra lygi 12 694 804,81 euro (PVM įskaičiuota). Bendras krašto kelio Nr. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai rekonstruoto ruožo ilgis – 5,62 km. Buvo įrengtos keturios eismo juostos, po dvi abiem kryptimis (2×(3,25+3,50) m pločio), priešingų eismo krypčių važiuojamosios dalys buvo atskirtos 2 m pločio skiriamąja juosta su vejos danga ir su apsauginiu atitvaru viduryje. Taip pat buvo įrengtos aplinkosauginės priemonės (tinklo tvoros nuo žvėrių, triukšmo slopinimo sienutės šalia gyvenamųjų namų), eismo saugumą gerinančios priemonės (šviesoforai eismui reguliuoti ties 17,10 km ir 21,04 km, sankryžų apšvietimo įrenginiai, pėsčiųjų ir dviračių takas, apsauginiai metaliniai atitvarai) ir sutvarkyti ruožą kertantys inžineriniai tinklai.

 

2016-12-13

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10