Projektas „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas“

Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas“ apima 3 sutartis:

Kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys 64,00–71,85 km rekonstravimas

Sutartis Nr. 1 pasirašyta 2017 m. rugsėjo 6 d. su AB „Panevėžio keliai“.

Sutarties vertė: 5 676 994,15 Eur (su PVM).

Darbus planuojama baigti 2018 m. birželio mėn.

Sutarties įgyvendinimo metu bus: rekonstruotas kelio Nr. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ruožas nuo 64,00 km iki 71,85 km, iš viso 7,85 km. Kelio ruože bus rekonstruota ir paplatinta iki 8,0 m. pločio kelio danga, įrengtas pėsčiųjų dviračių takas, įrengtos 2 keturšalės ir 3 trišalės sankryžos, pakeistos pralaidos, rekonstruotos ir įrengtos naujos nuovažos, autobusų sustojimo aikštelės, pastatyti nauji kelio ženklai, įrengti įspėjamieji ir vedimo paviršiai žmonėms su negalia, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas 40,95–52,10 km rekonstravimas

Sutartis Nr. 2 pasirašyta 2017 m. gegužės 8 d. su ūkio subjektų grupe UAB „Alkesta“ ir AB „Kauno tiltai“.

Sutarties vertė: 6 507 807,53 Eur (su PVM).

Darbus planuojama baigti 2018 m. kovo mėn.

Sutarties įgyvendinimo metu bus: rekonstruotas kelio Nr. 137 Pilviškiai–Rokiškis–Jurbarkas ruožas nuo 40,95 km iki 52,10 km, iš viso 11,15 km. Kelio ruože bus rekonstruota ir paplatinta danga, kelio 43,79 km rekonstruotas tiltas per Jotiją, bus įrengti pėsčiųjų takai, autobusų sustojimo aikštelės ir peronai, skiriamosios saugumo saleles, „miesto vartai“, apsauginiai kelio atitvarai, pakeistos pralaidos, rekonstruotos ir įrengtos naujos nuovažos ir sankryžos, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva 33,74–40,65 km rekonstravimas

Sutartis Nr. 3 pasirašyta 2017 m. rugpjūčio 25 d. su AB „Eurovia Lietuva“.

Sutarties vertė: 4 144 969,41 Eur (su PVM).

Darbus planuojama baigti 2018 m. rugpjūčio mėn.

Sutarties įgyvendinimo metu bus: rekonstruotas kelio Nr. 160 Telšiai–Varniai–Laukuva ruožas nuo 33,74 km iki 40,65 km, iš viso 6,91 km. Kelio ruože bus rekonstruota ir paplatinta iki 8,0 m. pločio kelio danga, keturšalė sankryža rekonstruota į žiedinę su apšvietimu, rekonstruotos autobusų sustojimo aikštelės, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Šių ruožų rekonstravimas užtikrins patogesnį ir saugesnį susisiekimą visoje Lietuvos teritorijoje, sumažins socialinę atskirtį ir ekonominius skirtumus tarp Lietuvos regionų, sudarys geresnes sąlygas vietiniam eismui, sumažins nelaimingų atsitikimų skaičių, santykinę transporto srautų sukeliamą taršą, kelių priežiūros ir taisymo sąnaudas, dėl didesnio transporto srauto greičio bus sutaupyta daugiau laiko.

Krašto ir rajoninių kelių plėtros poreikis nustatytas ne tik Europos Sąjungos teisės aktuose, bet ir Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje (2013), 2015–2020 m. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje (2015).

Numatoma, kad projektas bus finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ priemonę 06.21-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10