Žvyrkelių per gyvenvietes asfaltavimas 2015–2017 metais

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

2015 m. sausio 14 d. Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) pasirašė susitarimą dėl žvyrkelių, esančių kaimo (iki 1 tūkst. gyventojų) vietovėse ir skirtų vietiniam susisiekimui, rekonstravimo. Pagal minėtą susitarimą Kelių direkcija yra atsakinga už paraiškų teikimą paramai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai gauti ir projektų įgyvendinimo koordinavimą.

Kelių direkcija 2015 m. II ketv. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė 159 projektų paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ gauti, iš jų – 118 projektų buvo skirta parama. Atsižvelgdama į tai, Kelių direkcija 2016 metais pradės 118 žvyrkelių asfaltavimo darbus. Per 2016–2017 m., panaduojant iki 14,3 mln. Eur Europos Sąjungos paramos, planuojama Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus regionuose išasfaltuoti apie 115 km žvyrkelių.

Išasfaltavus žvyrkelius, bus užtikrintas patogus gyventojų susisiekimas su gyvenviečių ir rajonų centrais, pagerės šalia gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažės transporto priemonių keliamas neigiamas poveikis aplinkai, sumažės infrastruktūros priežiūros ir transporto priemonių eksploatacinės išlaidos, sutrumpės transportavimo laikas.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

Sąrašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-10