Panemunės aplinkkelis

Projekto pavadinimas:
Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba
Programa:
2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa
Projekto sritis:
Infrastruktūra (keliai, pastatai, transportas)
Prioritetas:
1. Indėlis į bendrų problemų ir sunkumų sprendimą
Priemonė:
1.2. Susisiekimo gerinimas
Vadovaujantis partneris (paramos gavėjas):
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Lietuva)
Partneris:
Kaliningrado srities valstybinė vyriausybinė įstaiga „Kaliningrado srities kelių valdyba“ (Rusija)
Projekto biudžetas:
27 386 690,00 eurų (94 560 763,23 Lt)
Paramos suma:
10 000 000,00 eurų (34 528 000,00 Lt)
Projekto trukmė:
36 mėn. (2013 m. sausis – 2015 m. gruodis)

Pagal projektą Lietuvos Respublikos Tauragės apskrities Pagėgių savivaldybės teritorijoje planuojama nuteisti Panemunės miestelio rytinį aplinkkelį, kuris susijungtų su Rusijos Federacijos statomu nauju tiltu per Nemuną ir Sovetsko aplinkkeliu. Tiesiamas aplinkkelis bus A12 kelio (E77) Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ir IA transeuropinio transporto koridoriaus (VIA HANSEATICA), kuris yra svarbi jungtis Europos Sąjungos mastu, dalis.

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti susisiekimą tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, prisidėti prie tranzitinio ir tolimojo susisiekimo transporto eismo sąlygų gerinimo IA transeuropinio transporto koridoriuje bei sumažinti pravažiuojančių sunkiasvorių transporto priemonių sukeliamas problemas (transporto grūstis, triukšmą, oro užterštumą) Panemunės gyvenvietės (Lietuva) ir Sovetsko (Tilžės) miesto (Rusija) gyventojams.

Finansinė projekto analizė parodė, kad nors projektas negeneruoja tiesioginių pajamų, tačiau duoda socialinę ir ekonominę naudą visuomenei. Apskaičiuota projekto vidinė grąžos norma, įvertinus Panemunės aplinkkelio Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną Rusijos Federacijos teritorijoje statybą, sudaro 41,88%.

Įgyvendinus projektą ir nukreipus transporto srautus aplinkkeliu bus gauta tokia nauda:

  • sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;
  • sumažintas eismo įvykių skaičius;
  • pagerintos eismo ir pasienio punktų kirtimo sąlygos;
  • sumažintos transporto priemonių eksploatacinės išlaidos.

Po projekto įgyvendinimo bus pasiekti šie rezultatai:

  • nutiestas 4 km ilgio kelio ruožas – rytinis Panemunės aplinkkelis.
  • pastatytas 0,463 km ilgio tiltas per Nemuno prataką.
  • pastatyta 0,085 km ilgio estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu, kurį per Nemuno upę pastatys Rusijos Federacija.

2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų.

Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

2015-01-13

2012 m. gruodžio 28 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Lenkijos Regionų plėtros ministerija (šiuo metu Lenkijos Respublikos infrastruktūros ir plėtros ministerija), kuri yra 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) Jungtinė vadovaujančioji institucija, pasirašė paramos sutartį Nr. ILPR.01.02.01-72-007/10-00. Pagal šią sutartį projekto „Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“ įgyvendinimui Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo skirta 10 mln. eurų (34,5 mln. Lt) Programos lėšų.

2014 m. lapkričio 20 d. buvo pasirašytas paramos sutarties priedas Nr. ILPR.01.02.01-72-007/10-01.

2014 m. gruodžio 3 d. buvo pasirašytas paramos sutarties priedas Nr. ILPR.01.02.01-72-007/10-02.

Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

2015-01-13

2013 m. kovo mėn. 19 d. įvyko atviro darbų „Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“ pirkimo konkurso elektroninis „vokų atplėšimas“, kuriame dalyvavo: UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Hidrostatyba, AB „Panevėžio keliai“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Alkesta“ ir ūkio subjektų grupė, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“. Išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisija nustatė, kad atvirą konkursą laimėjo ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“, pasiūlymas.

2013 m. liepos 10 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir AB „LATVIJAS TILTI“ (ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“, atsakingas partneris) pasirašė rangos sutartį, kurios priimta suma be PVM yra 70,066 mln. Lt, PVM, sumokamas į Lietuvos Respublikos biudžetą, sudaro 14,714 mln. Lt. Sutartis iš dalies bus finansuojama 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, skirta parama sudaro 34,528 mln. Lt.

Pagal minėtą sutartį kelio E77 (A12) Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruože nuo 183,90 iki 187,90 km bus nutiestas 4 km ilgio rytinis Panemunės aplinkkelis, pastatytas 0,463  km ilgio tiltas per Nemuno prataką ir pastatyta 0,085 km ilgio estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu, kurio statybą per Nemuno upę organizuoja Rusijos Federacija. Darbai turės vykti sklandžiai bendradarbiaujant abiejų valstybių atsakingoms institucijoms ir jų parinktiems rangovams.

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. spalio 17 d. ratifikavo susitarimą su Rusija dėl tilto per Nemuną bei jo prieigų statybos.

Projekto vidaus grąžos norma yra 41,88 %. Planuojama projekto darbų pabaiga – 2015 m. birželio mėn.

Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

2015-01-13

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-16