Rangos sutartis

2013 m. kovo mėn. 19 d. įvyko atviro darbų „Panemunės–Sovetsko aplinkkelio su tiltu per Nemuną statyba“ pirkimo konkurso elektroninis „vokų atplėšimas“, kuriame dalyvavo: UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Hidrostatyba, AB „Panevėžio keliai“, AB „Kauno tiltai“, UAB „Alkesta“ ir ūkio subjektų grupė, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“. Išnagrinėjusi gautus pasiūlymus, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisija nustatė, kad atvirą konkursą laimėjo ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“, pasiūlymas.

2013 m. liepos 10 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir AB „LATVIJAS TILTI“ (ūkio subjektų grupės, kurią sudaro AB „LATVIJAS TILTI“ ir UAB „Kauno keliai“, atsakingas partneris) pasirašė rangos sutartį, kurios priimta suma be PVM yra 70,066 mln. Lt, PVM, sumokamas į Lietuvos Respublikos biudžetą, sudaro 14,714 mln. Lt. Sutartis iš dalies bus finansuojama 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis, skirta parama sudaro 34,528 mln. Lt.

Pagal minėtą sutartį kelio E77 (A12) Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruože nuo 183,90 iki 187,90 km bus nutiestas 4 km ilgio rytinis Panemunės aplinkkelis, pastatytas 0,463  km ilgio tiltas per Nemuno prataką ir pastatyta 0,085 km ilgio estakada, sujungsianti kelią su naujuoju tiltu, kurio statybą per Nemuno upę organizuoja Rusijos Federacija. Darbai turės vykti sklandžiai bendradarbiaujant abiejų valstybių atsakingoms institucijoms ir jų parinktiems rangovams.

Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. spalio 17 d. ratifikavo susitarimą su Rusija dėl tilto per Nemuną bei jo prieigų statybos.

Projekto vidaus grąžos norma yra 41,88 %. Planuojama projekto darbų pabaiga – 2015 m. birželio mėn.

Už šio teksto turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

2015-01-13

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-16