Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-528-01-0001 „Kelių duomenų elektroninės paslaugos sukūrimas“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Sutartis Nr. 02.3.1-CPVA-V-528-01-0001 pasirašyta su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2017-12-01

Sutarties vertė 3 109 934, 81 Eur (su PVM)

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-07-31

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), siekdama efektyviau administruoti, valdyti ir prižiūrėti kelių turtą bei teikti viešąsias el. paslaugas, 2017 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Kelių duomenų elektroninės paslaugos sukūrimas“ (toliau – projektas), finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti pažangią kelių duomenų elektroninę paslaugą kelių duomenų teikėjams ir ūkio subjektams, naudojantiems kelių duomenis, pasitelkiant centralizuotą valstybinės ir vietinės reikšmės kelių duomenų šaltinį, kuriame kelių duomenys būtų tvarkomi nuo kelių turto gyvavimo ciklo pradžios iki pabaigos, įgalinant kokybiškesnių ir patogesnių elektroninių paslaugų transporto sektoriuje kūrimą, teikimą Lietuvos ir europiniu lygiu bei padidinti visuomenės informuotumą apie Lietuvos kelius, pateikiant aktualius ir savalaikius duomenis, padėsiančius didinti kelių saugumą, patogumą ir efektyvumą, taip pat sudaryti sąlygas kitų elektroninių paslaugų transporto sektoriuje kūrimui ir plėtrai.

Projekto metu optimizuoti procesai turės teigiamos įtakos Kelių direkcijos ir savivaldybių ištekliams: bus sukurtos ir įdiegtos priemonės, leisiančios lengviau ir paprasčiau vykdyti kelių turto valdymą, integravus kelių projektų valdymą ir prijungus savivaldybių vykdomus projektus prie Kelių direkcijos kelių turto valdymo informacinės sistemos nebereikės pakartotinai derinti organizacinių detalių, sistema prisidės prie kelių priežiūros kokybės gerinimo.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos:

  • teikti pažangias, kokybiškas elektronines paslaugas kelių duomenų teikėjams ir ūkio subjektams, naudojantiems valstybinės ir vietinės reikšmės kelių duomenis;
  • Kelių direkcijai ir savivaldybėms efektyviau administruoti, valdyti ir prižiūrėti turtą bei teikti viešąsias paslaugas;
  • sukauptus Kelių direkcijos kelių turto valdymo informacinėje sistemoje kelių duomenis (eismo ribojimo, kelių geometrijos, kelių tinklo ir kt. duomenys) atverti ūkio subjektams;
  • centralizuotai tvarkyti duomenis apie valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir statinius.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28