Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0008 „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas“

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Transporto investicijų direkcija 2017 m. balandžio 13 d. pasirašė projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0008 „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas“ sutartį. Šioje sutartyje numatyta projekto finansavimui skirti iki 2 576 378,48 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos) lėšų.
 
Transeuropinio transporto tinklo TEN-T kelias E85 per Lietuvos teritoriją eina magistraliniais keliais A15 Vilnius–Lyda ir A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda sudaro didžiąją IXB transporto koridoriaus dalį ir yra svarbiausia šalies transporto arterija tarp rytų ir vakarų, todėl kelias turi būti nuolatos tobulinamas, gerinami jo techniniai, eismo saugos ir aplinkosaugos parametrai. Nagrinėjamas kelio A1 ruožas nuo 16,26 iki 17,94 km eina per Grigiškių gyvenvietę, juo važiuoja dideli transporto srautai iš Grigiškių ir kitų aplinkinių gyvenviečių į Vilnių, vyksta intensyvus pėsčiųjų ir dviračių eismas, yra intensyvūs tarptautinio tranzito srautai. Magistralinio kelio A1 ruože dėl spartaus transporto srauto augimo bei kelio ir jo aplinkos plėtros yra susiformavę infrastruktūros trūkumai, dėl kurių yra neužtikrinamas sklandus ir saugus keleivių ir krovinių judumas, vietiniam transportui yra apribotos tiesioginio susisiekimo galimybės tarp skirtingų magistralinio kelio pusių. Grigiškių transporto mazge esant sudėtingoms eismo sąlygoms susidaro daug konfliktinių situacijų, padidėja eismo įvykių rizika ir transporto srauto gaištis. Tai tiesiogiai daro įtaką eismo kokybės lygiui, kuris neatitinka transeuropinio tinklo keliams keliamų reikalavimų. Siekiant užtikrinti sklandžias ir saugias eismo sąlygas, būtina atlikti kelio A1 (E85) ruožo per Grigiškes rekonstravimą.

2016 m. lapkričio 8 d. su AB „Panevėžio keliai“, ūkio subjektų grupės (AB „Panevėžio keliai“, UAB „Aukštaitijos traktas“, UAB „Ukmergės keliai“ ir UAB „Sostinės gatvės“) atsakinga partnere, pasirašyta darbų sutartis.
Sutarties vertė – 10 490 340,23 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšų – 2 342 162,26 Eur.
Darbus planuojama atlikti iki 2017 m. rugsėjo 23 d.

Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcijos III etapo metu numatoma pastatyti 1-ojo jungiamojo kelio ruožą (lygiagrečiai su magistraliniu keliu) Grigiškėse, Vilniaus miesto teritorijoje, rekonstruoti požemines pėsčiųjų perėjas, pastatyti triukšmą slopinančių sienučių sistemą,  rekonstruoti tiltą per Vokės upę ir naujai pastatyti tiltą per Vokės tvenkinį, nugriauti prekybos paviljoną, įrengti eismo saugumo priemones, lietaus vandens nuleidimo sistemą, rekonstruoti inžinerinius tinklus.

Projekto naudą sudaro laiko sutaupymas ir nelaimingų atsitikimų sumažėjimas.
Įgyvendinus projektą, būtų modernizuota transeuropinio tinklo kelio E85 (A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda) ties Grigiškėmis esanti infrastruktūra, kuri užtikrintų Lietuvos automobilių kelių tinklo integraciją į ES šalių transporto sistemas, geriau patenkintų augančius visuomenės mobilumo poreikius, skatintų verslo plėtrą bei turizmą šalyje, didintų ekonomikos konkurencingumą.
Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimo poreikis nustatytas ne tik ES teisės aktuose, bet ir Valstybinėje saugaus eismo plėtros 2011–2017 m. programoje (2011); Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje (2013), 2015–2020 m. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje (2015).
Finansinės analizės rezultatai pagrindžia, kad projektas negeneruoja jokių tiesioginių pajamų ir duoda socialinę naudą visuomenei.
Projekto įgyvendinimas pagerins TEN-T kelių infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje bei sukels šį ilgalaikį poveikį: bus sudarytos palankios sąlygos tranzitiniam bei vietiniam eismui, pagerės saugaus eismo sąlygos, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius, sutrumpės kelionės laikas.

Projektas „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Grigiškių transporto mazgo rekonstrukcija. III etapas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonę „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“.

2017-05-25

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-28