Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamo transporto sektoriaus projekto „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas (IDACS)“ Nr. MOVE/B4/SUB/2018-489/CEF/PSA/SI2.792684 nacionalinės dalies įgyvendinimas

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, siekdama efektyviau informuoti vartotojus apie teikiamas elektromobilių įkrovimo paslaugas, 2019 metais pradėjo įgyvendinti projektą „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas“ (ang. ID and data collection for sustainable fuels in Europe) (toliau – IDACS). Projektas įgyvendinamas vadovaujanti Europos komisijos sutartimi Nr. MOVE/B4/SUB/2018-489/CEF/PSA/SI2.792684.

IDACS projekto tikslas: sukurti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių ir jų valdomų prieigų registravimo sistemą.

Projekto įgyvenimo metu bus vykdomos šios veiklos:

 • Elektrinio transporto infrastruktūrai suteikiamų ID kodų formato standarto sukūrimas;
 • ID kodų registro, leidžiančio keistis duomenimis su nacionalinėmis ID registracijos organizacijomis (nacionalinėmis IDRO), sukūrimas;
 • Sukurti metodus, kurie užtikrintų bendrojo ID kodų registro ir nacionalinių IDRO registrų tęstinumą;
 • Duomenų rinkimas apie fizinius įkrovimo taškus;
 • Statinių ir dinaminių duomenų DATEX II formatu teikimas per nacionalinį  prieigos punktą.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos vartotojams iš elektromobilių įkrovimo prieigų realiu laiku gauti šiuos duomenis:

 • įkrovimo prieigos vieta (gatvė, miestas);
 • įkrovimo galimybės (galia, įkrovimo standartai);
 • įkrovimo prieigos jungčių tipai (kištukai, rozetės, indukcinės kilpos, kt.);
 • įkrovimo prieigos darbo valandos;
 • atsiskaitymo už paslaugas būdai;
 • įkrovimo prieigos pasiekiamumo statusas (veikia / neveikia);
 • įkrovimo prieigos užimtumo statusas (laisva / užimta);
 • įkrovimo paslaugos kaina (taikoma vartotojui be sutarties).

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga: 2021 m. gruodis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28