Projektas Nr. 04.5.1-TID-V-515-01-0003 „Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ yra skirtas elektromobilių greitojo įkrovimo prieigoms valstybinės reikšmės keliuose įrengti. Įgyvendinant projektą – įrengiant greito įkrovimo stoteles su visa reikalinga infrastruktūra – siekiama sukurti ir išplėtoti viešąją elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą transeuropiniame kelių tinkle bei prie visų šalies magistralinių kelių. Projektu siekiama skatinti elektromobilių skaičiaus Lietuvoje augimą bei viso ekologiško kelių transporto plėtrą.

Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) įgyvendino projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonėje Nr. 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“.

Viso Projekto vertė: 1.063.155,60 EUR, prašoma finansavimo suma iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo: 903.682,26 EUR, Kelių direkcijos lėšos: 159.473,34 EUR. Išlaidų suma skirta įrengti 24 elektromobilių greito įkrovimo (22 kW galios, su 48 elektromobilių įkrovimo prieigomis) stotelėms su visa reikalinga infrastruktūra.

Projekte numatytas prieigų eksploatavimo laikas yra netrumpesnis kaip 5 metai. Tinkamą sukurtos infrastruktūros naudojimą ir išlaikymą užtikrina nuolatinė priežiūra, kurios finansavimas yra numatytas Kelių priežiūros ir plėtros programoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-13