Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0011 „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas“

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Kelių direkcija) ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2019 m. gruodžio 2 d. pasirašė projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0011 „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Kelio ruožo Vilnius–Kaunas rekonstravimas. Saugaus eismo priemonių įrengimas“ sutartį. Sutartyje numatyta projekto finansavimui skirti iki 18.353.690,55 Eur Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų. Bendra projekto vertė - 42.710.938,99 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti TEN-T kelių tinklą, įgyvendinant eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

Transeuropinio transporto tinklo TEN-T kelias E85 per Lietuvos teritoriją praeina magistraliniais keliais A15 Vilnius–Lyda ir A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda sudaro didžiąją IXB transporto koridoriaus dalį ir yra svarbiausia šalies transporto arterija tarp Rytų ir Vakarų. Kelio A1 ruožas nuo 10,0 iki 95,0 km yra pagrindinė jungtis tarp didžiausių Lietuvos apskričių ir jų centrų – Vilniaus ir Kauno miestų. Pasižymi ypatingai dideliu transporto priemonių srautu, kuris sudaro magistralinio kelio infrastruktūros vystymo poreikį. Siekiant užtikrinti sklandų visų transporto priemonių judėjimą šiuo kelio ruožu būtina įgyvendinti inovatyvias, saugias eismo organizavimo priemones, kurios sudarytų galimybes padidinti leistiną greitį iki 130 km/h. Dėl nepakankamo finansavimo reikalinga infrastruktūra nebuvo vystoma taip sparčiai, todėl yra susiformavę tam tikri infrastruktūros trūkumai, kurie trukdo sklandų eismo sąlygų užtikrinimą ir daro didelę įtaką eismo saugumui.

Įgyvendinant projektą numatoma įrengti kompleksines eismo saugumo priemones, kurios užtikrintų saugias ir patogias eismo sąlygas, atitinkančias transporto srauto dydį bei tarptautinius standartus. Kelio E85 (A1) Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožas nuo 10,0 iki 95,0 km kerta 5 savivaldybių teritorijas: Vilniaus m. sav., Trakų r. sav., Elektrėnų sav., Kaišiadorių r. sav. ir Kauno r. sav.

  1. apsauginių atitvarų įrengimas (116 km);
  2. tinklo tvoros nuo laukinių gyvūnų įrengimas (129 km);
  3. kelio ruožo rekonstravimas, pakeičiant greitėjimo ir lėtėjimo juostų parametrus (112 vnt.);
  4. Gariūnų požeminio pėsčiųjų praėjimo įrengimas;
  5. Dėdeliškių požeminio pėsčiųjų praėjimo įrengimas;
  6. Skirmantiškių požeminio pėsčiųjų praėjimo įrengimas;
  7. Strošiūnų požeminio pėsčiųjų praėjimo kartu su lengvųjų automobilių pravažiavimu įrengimas;
  8. Jakštonių požeminio pėsčiųjų praėjimo įrengimas;
  9. Kaišiadorių skirtingo lygio sankryžos rekonstravimas.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie patrauklios ir saugios aplinkos kūrimo, turės teigiamos įtakos Lietuvos ekonominiam vystymuisi, ženkliai pagerins Vilniaus m. sav. (Panerių ir Grigiškių seniūnijų), Trakų r. sav. (Lentvario seniūnijos), Elektrėnų sav. (Vievio, Elektrėnų, Kietaviškių, Gilučių seniūnių), Kaišiadorių r. sav. (Žiežmarių apylinkės ir Rumšiškių seniūnijų), Kauno r. sav. (Neveronių ir Karmėlavos seniūnijų) gyventojams susisiekimą. Be to, bus sumažinti skirtumai tarp mažiausiai ir labiausiai išsivysčiusių kaimyninių regionų. Turės teigiamą įtaką Lietuvos bei tarptautinio tranzitinio automobilių eismo dalyviams. Kelių naudotojams sumažės kelionių laiko sąnaudos ir nelaimingi atsitikimai.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Veiksmų programos 6 prioriteto 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ remiamos veiklos „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas TEN-T kelių tinkle“ numatyto pasiekti rezultato – bus įdiegtos 9 saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės kelio E85 (A1) ruože Vilnius–Kaunas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28