Projektas Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0012 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimas“

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 2020 m. birželio 17 d. pasirašė projekto Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0012 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimas“ (toliau – Projektas) sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta Projekto finansavimui skirta iki 31 373 890,54 Eur Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų. Bendra projekto vertė, kurią sudaro tinkamos ir netinkamos išlaidos, 39 857 698,10 Eur.

Projekto tikslas – plėtoti ir tobulinti TEN-T kelių tinklą, stiprinant ir platinant kelių dangą, rekonstruojant kelio A14 Vilnius–Utena ruožą nuo 16,00 iki 21,50 km.

Projekto lėšomis bus rekonstruojamas kelio A14 Vilnius–Utena ruožas nuo 16,00 iki 21,50 km, kuris neatitinka kelių techninio reglamento keliamų reikalavimų, neužtikrina saugių ir patogių automobilių eismo sąlygų, atitinkančių eismo intensyvumo lygį, kelio reikšmę ir tarptautinius standartus. Nagrinėjamas kelio ruožas yra dviejų eismo juostų kelias, sudarytas daugiausia iš cementbetonio dangos, vietomis – asfalto. Tiek asfalto, tiek cementbetonio dangos būklė yra nepatenkinama. Kertant skiriamąją juostą, vyrauja kairiniai posūkiai ir apsisukimai. Kelią A14 Vilnius–Utena 17,14 km viename lygyje kerta krašto kelias Nr. 172 Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai, o 21,18 km – krašto kelias Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė.

Įgyvendinus projektą, esamas ruožas bus sustiprintas ir paplatintas nuo 2 iki 4 eismo juostų, dabartinę nekokybišką cementbetonio dangą pakeis asfaltuota kelio danga. Eismo saugumui pagerinti kelyje nebeliks kairinių posūkių ir apsisukimų per skiriamąją juostą – šiam tikslui bus įrengtos dvi skirtingų lygių sankryžos su krašto keliais, bus pastatyti viadukai ir įrengtos žiedinės sankryžos, į kurias įsijungs jungiamieji keliai bei greitėjimo ir lėtėjimo juostos iš kelio A14 Vilnius–Utena. Pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui pagerinti bus pastatytas pėsčiųjų viadukas, įrengta požeminė pėsčiųjų perėja, šalia kelio nutiestas pėsčiųjų ir dviračių takas. Atnaujintame ruože bus įrengtas kelio apšvietimas, pastatyti apsauginiai atitvarai, įdiegtos aplinkosauginės priemonės – triukšmą slopinanti sienutė ir tinklo tvora nuo laukinių žvėrių, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Įgyvendinus projekte numatytas priemones, bendras rekonstruotų kelių TEN-T tinkle ilgis padidės 5,50 km, sugaištas kelionės automobilių keliais TEN-T tinkle laikas sudarys 0,20 mln. val.

Įgyvendinus numatytus rekonstravimo darbus, pagerės susisiekimo sąlygos, padidės maršruto patrauklumas Lietuvos bei užsienio šalių eismo dalyviams, tačiau didžiausią naudą gaus Vilniaus raj. gyventojai. Kelias A14 Vilnius–Utena Vilniaus raj. gyventojams užtikrina jungtį su šalies sostine ir Utenos miestu bei visu Vilniaus regionu.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6 prioriteto 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ remiamos veiklos „TEN-T kelių tinklo, įskaitant su jais susijusių privažiuojamųjų kelių ir tiesioginių jungiamųjų kelių, rekonstrukcija ir tiesimas“ numatyto pasiekti rezultato ir projekto pasekmės – sutrumpės kelionių automobilių keliais TEN-T tinkle laikas Vilniaus raj. savivaldybės ribose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28