Projektas Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0005 „Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Kelių direkcija) ir Centrinė projektų valdymo agentūra 2018 m. rugpjūčio 14 d. pasirašė projekto Nr. 06.2.1-TID-V-507-01-0005 „Inžinerinių eismo saugumo priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas“ sutartį. Sutartyje numatyta projekto finansavimui skirti iki 11 005 121,00 Eur Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų (Europos regioninis plėtros fondas) lėšų.

Projekto tikslas – didinti regionų judumą, tobulinant regionų jungtis su TEN-T tinklu, įgyvendinant eismo saugos priemones.

Lietuvoje žuvusiųjų eismo dalyvių skaičius kasmet mažėja, tačiau, palyginus su kitų ES šalių eismo saugumo rodikliais, mūsų šalyje eismo saugumo padėtis dar tebėra viena iš blogiausių. Visuomenės supratimas apie eismo kultūrą yra nepakankamas, taip pat trūksta inžinierinių eismo saugą gerinančių priemonių. Įgyvendinant projektą 2018–2020 m. planuojama pagerinti eismo saugumo padėtį keliuose:

  1. valstybinės reikšmės krašto keliuose  rekonstruoti trylika sankryžų į saugesnes sankryžas (dauguma jų bus rekonstruotos į žiedines), taip sumažinti eismo įvykio tikimybę;
  2. nutiesti du pėsčiųjų ir dviračių takų ruožus šalia krašto kelių, tokiu būdu dviratininkus atskirti nuo automobilių transporto eismo ir tuo pačiu stipriai sumažinti eismo įvykio tikimybę;
  3. įrengti 30 stacionarių greičio matuoklių (SGM) šalia krašto kelių ir patobulinti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamą Administracinių nusižengimų registrą (ANR). Visi SGM fiksuojami leistino greičio pažeidimai bus perduodami į ANR. Be to, SGM visų automobilių registracijos numerius perduos į Kelių direkcijos valdomą Daugiafunkcę pažeidimų kontrolės sistemą, o minėtos sistemos duomenimis įstatymų nustatyta tvarka gali naudotis policija, muitinė, specialiosios tarnybos.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie patrauklios ir saugios aplinkos kūrimo, turės teigiamos įtakos Lietuvos ekonominiam vystymuisi, sudarys saugesnes eismo sąlygas vairuotojams, dviratininkams ir pėstiesiems, sumažins eismo įvykių skaičių.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie Veiksmų programos 6 prioriteto 06.2.1-TID-V-507 priemonės „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ remiamų veiklų „Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T kelių tinklui“ ir „Intelektinių kelių transporto eismo saugos, saugumo, eismo informavimo ir srautų valdymo transporto sistemų diegimas valstybinės reikšmės keliuose (regionų jungtyse su TEN-T tinklu), nepriklausančiuose TEN-T tinklui“ numatytų pasiekti rezultatų – bus įdiegtos 15 saugų eismą gerinančios priemonės ir 1 įdiegta intelektinė transporto priemonė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-28