Projektas Nr. LLI-280 (EASYCROSSING)

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

Informacija apie projektą

Projektas „Pasienio kelių infrastruktūros tobulinimas, siekiant pagerinti susisiekimą tarp regionų centrų ir užtikrinti darbo jėgos judėjimą pasienio vietovėse“ (EASYCROSSING, Nr. LLI-280).

Bendras projekto tikslas – skatinti darbuotojų judumą ir geografinį vientisumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose. Projektu siekiama sukurti tinkamą infrastruktūrą darbo jėgos, prekių bei paslaugų judėjimui ir sumažinti tokias ilgalaikes regioninės plėtros kliūtis kaip aukštas nedarbo lygis, emigracija, žema pasienio regionų kelių tinklo kokybė ir pan.

Siekiant pasiekti iškeltus tikslus, bus rekonstruoti 6 Lietuvos ir Latvijos valstybinių kelių ruožai, kurių bendras ilgis 45,93 km:

  • kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožas nuo 0,00 iki 9,209 km (nuo Mažeikių iki Latvijos sienos) ir kelio Nr. P106 Ezere–Embūte–Grobiņa ruožas nuo 0,07 iki 13,95 km;
  • kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožas nuo 0,0 iki 5,1 km (nuo Žeimelio iki Latvijos sienos) ir kelio Nr. V1028 Bauska–Bērzi–Lietuvos siena ruožas nuo 7,44 iki 14,62 km;
  • kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožas nuo 13,30 iki 18,30 km (nuo Vilkolių iki Taručių), kelio Nr. P75 Jēkabpils–Lietuvos siena ruožas nuo 56,08 iki 60,50 km bei kelio Nr. V961 Nereta–Sleķi ruožas nuo 0,10 iki 1,15 km.

Projektas įgyvendinamas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos bendradarbiaujant su Latvijos susisiekimo ministerija, kuriai atstovauja AB „Latvijos valstybiniai keliai“ (atsakinga projekto partnerė).

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektui įgyvendinti skirta 8 999 889,93 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų, iš kurių 4 500 000 Eur skirta Lietuvai.

Numatoma projekto pabaiga 2019 m. lapkričio mėn.

Daugiau informacijos: http://latlit.eu, http://europa.eu.

Informacija apie sutartis

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km rekonstravimas

Sutartis pasirašyta 2017 m. rugsėjo 14 d. su UAB „Žemaitijos keliai“.

Sutarties vertė 3 994 809 Eur.

Darbų pabaiga 2018 m. lapkričio mėn.

Sutarties įgyvendinimo metu rekonstruotas kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožas nuo 0,00 iki 6,89 km. Visame kelio ruože kelio danga rekonstruota ir paplatinta iki 8 m, kelio 3,94 km esantis tiltas per Vaidmino upelį pakeistas į pralaidą, o kelio 6,25 km esantis tiltas per Ašvą rekonstruotas. Taip pat rekonstruotos autobusų sustojimo aikštelės, rekonstruotos ir įrengtos naujos sankryžos ir nuovažos, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 163 Ežerė–Mažeikiai ruožo nuo 0,00 iki 6,89 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys iki rekonstravimo pradžios:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

nuo

iki

Bendras

Krovininio transporto

163

0,000

1,144

0,370

1209

256

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožo nuo 0,0 iki 5,1 km rekonstravimas

Sutartis pasirašyta 2018 m. kovo 27 d. su UAB „Šiaulių plentas“.

Sutarties vertė 2 386 016,61 Eur.

Numatyta darbų pabaiga 2018 m. gruodžio mėn., tačiau dėl archeologinių tyrinėjimų darbų pabaiga nukeliama į 2019 m. II ketvirtį.

Sutarties įgyvendinimo metu bus rekonstruotas kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožas nuo 0,0 iki 5,1 km. Rekonstruojamame kelio ruože per Žeimelio miestelį nuo 0 iki 1,8 km bus rekonstruota 5,5 m pločio kelio danga, įrengti šaligatviai, kitoje ruožo dalyje žvyro danga bus rekonstruojama į asfaltbetonio dangą ir platinama iki 6 m. Kelio 0,49 km esantis tiltas per Beržtalio upę bus rekonstruojamas. Taip pat bus rekonstruotos autobusų sustojimo aikštelės, rekonstruotos ir įrengtos naujos sankryžos ir nuovažos, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 2912 Žeimelis–Vileišiai–Adžiūnai ruožo nuo 0,0 iki 5,1 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys iki rekonstravimo pradžios:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

nuo

iki

Bendras

Krovininio transporto

2912

0,000

1,890

0,900

371

60

2912

1,890

5,112

3,300

86

20

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožo nuo 13,30 iki 18,30 km  rekonstravimas

Sutartis pasirašyta 2018 m. rugpjūčio 28 d. su AS „A.C.B“.

Sutarties vertė 1 899 769,73 Eur.

Numatoma darbų pabaiga 2019 m. gegužės mėn.

Sutarties įgyvendinimo metu bus rekonstruotas kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožas nuo 13,30 iki 18,30 km. Rekonstruojamame kelio ruože žvyro danga bus rekonstruojama į asfaltbetonio dangą ir platinama iki 6 m. Taip pat bus įrengiamos autobusų sustojimo aikštelės, drenažas, rekonstruotos ir įrengtos naujos sankryžos ir nuovažos, išvalytos ir įrengtos naujos pralaidos, pastatyti nauji kelio ženklai, rekonstruoti inžineriniai tinklai.

Kelio Nr. 3647 Pandėlys–Suvainiškis–Nereta ruožo nuo 13,30 iki 18,30 km vidutinio metinio paros eismo intensyvumo duomenys iki rekonstravimo pradžios:

Kelio Nr.

Ruožas, km

Vieta, km

VMPEI, aut./parą

nuo

iki

Bendras

Krovininio transporto

3647

11,390

20,586

14,000

152

39

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-13