Rekomendacijos

Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos:

Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10


Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10


Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10


Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11


Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos R NAG 09


Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos R IGGT 15

Užregistruota TAR 2015-06-03, Identifikacinis kodas 2015-08798
 

Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10


Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos R TM 18

Užregistruota TAR 2018-05-28, Identifikacinis kodas 2018-08522
 

Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12


Statybos rekomendacijos:

 
 
 
Priedas:
 
Neteko galios generalinio direktoriaus 2010-01-07 įsakymu Nr. V-6
 

Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų rekomendacijos R VMPEI TM 20

Užregistruota TAR 2020-04-08, Identifikacinis kodas 2020-07354


Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos

Užregistruota TAR 2016-05-04, Identifikacinis kodas 2016-11182
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-09