Skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimas

Kontaktiniai asmenys:

Atitinkamų Kelių direkcijos administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, pagal jų kompetencijai priskirtą sritį; atitinkamų Kelių direkcijos administracijos struktūrinių padalinių vedėjai

Skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimo aprašymas

Skundų, pranešimų, prašymų formos pildymo pavyzdys

Veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-24