Komisijos ir darbo grupės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos darbuotojai yra šių tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių nariai:

PIARC (Pasaulinė kelininkų asociacija) tarybos,

CEDR (Europos kelių direktorių konferencija) vadovų komiteto,

CEDR (Europos kelių direktorių konferencija) vykdančiojo komiteto,

BRA (Baltijos šalių kelininkų asociacija) tarybos,

BRA (Baltijos šalių kelininkų asociacija) visų penkių techninių komitetų,

BRA (Baltijos šalių kelininkų asociacija) ir NRA (Šiaurės šalių kelininkų asociacija) sekretorių darbo grupės,

TEM (Transeuropinė šiaurės-pietų magistralė) priežiūros komiteto,

Projekto Nr. 2007-LT-91601-P „IA transporto koridoriaus plėtra“ transeuropinių transporto tinklų srityje (TEN-T) priežiūros komiteto,

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK–12,

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK–80,

Nuolatinės Kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos,

Dokumentų ekspertų komisijos,

Kelių saugumo auditų vertinimo komisijos,

Kelių projektų kelių saugumo auditų vertinimo komisijos,

Komisijos parengtiems teritorijų planavimo dokumentams vertinti,

Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos,

Statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos,

Statybos inžinierių, siekiančių teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo komisijos,

Techninės tarybos,

Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos,

Lėšų likučiams banko sąskaitose, gautinoms ir mokėtinoms sumoms, nebaigtos statybos ir ilgalaikio turto kūrimo sutarčių vykdymo dokumentams ir kitiems balanso straipsniams inventorizuoti komisijos,

Lietuvos automobilių kelių direkcijos metinės inventorizacijos komisijos,

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valdymo ir vidaus administravimo tobulinimo darbo grupės,

Informacinių technologijų naudojimo valstybinės reikšmės keliuose planavimo komisijos,

Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos,

Nepanaudotų ar sugadintų vinječių naikinimo komisijos,

Reprezentacinių išlaidų nurašymo komisijos,

Sunaudotoms atsargoms, transporto priemonių ir ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto išlaidoms nurašyti komisijos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-26