Techninių reikalavimų aprašai

Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
2013-01-23 pakeitimas
2016-06-30 pakeitimas
2020-02-19 pakeitimas
 

Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08

Neteko galios su visais pakeitimais ir papildymais direktoriaus 2015-12-08 įsakymu Nr. VE-24
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
2013-01-23 pakeitimas
 

Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15

Užregistruota TAR 2015-12-08, Identifikacinis kodas 2015-19468
 
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08

Neteko galios direktoriaus 2014-03-17 įsakymu Nr. V-86
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš LRS teisės aktų bazės
 

Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14

Užregistruota TAR 2014-03-17, Identifikacinis kodas 2014-03158
 
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
2020-02-19 pakeitimas
 

Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15

Užregistruota TAR 2015-05-20, Identifikacinis kodas 2015-07642
 
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
2018-11-09 pakeitimas
 

Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07

Neteko galios direktoriaus 2019-12-20 įsakymu Nr. V-191
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07

Neteko galios su visais pakeitimais ir papildymais direktoriaus 2019-06-17 įsakymu Nr. V-110
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
2008-02-29 pakeitimas
2013-01-23 pakeitimas
 

Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas TRA NAG 09

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19

Užregistravimo TAR data: 2019-12-20, Identifikacinis kodas: 2019-20833
 

Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14

Užregistruota TAR 2014-02-20, Identifikacinis kodas 2014-01840
 
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
2011-03-18 pakeitimas
 

Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA TRINKELĖS 14

Užregistruota TAR 2014-02-21, Identifikacinis kodas 2014-01955
 
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19

Užregistruota TAR 2019-06-18, Identifikacinis kodas 2019-09738
 

Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos aprašas

Įsakymas ir dokumentas Teisės aktų registre
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Medžiagų, skirtų kelių priežiūrai žiemą, techninių reikalavimų aprašas TRA MPŽ 13

Neteko galios direktoriaus 2019-12-16 įsakymu Nr. V-187
Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 

Tiltų hidroizoliacijos sluoksnio, sudaryto iš dviejų bituminių hidroizoliacinių lakštų, naudojamų ant betono, techninių reikalavimų aprašas TRA DBH 12

Viršelis ir turinys
pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-24