Susisiekimo ministro įsakymai

Susisiekimo ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 3-251 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-378 „Dėl kelių saugumo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Susisiekimo ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 3-163 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų paskirstymo Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nustatytiems projektams ar programoms finansuoti patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 3-283 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“

Susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. 3-237 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3-234 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3-201 „Dėl su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusių vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektų finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2018 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 3-81 „Dėl finansavimo skyrimo projektams Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0009 „TransEuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 23,40 iki 35,40 km rekonstravimas“ ir Nr. 06.1.1-TID-V-501-01-0010 „TransEuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas““

Susisiekimo ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3-41 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-82 „Dėl kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-81 „Dėl kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3-507 „Dėl Saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3-150 „Dėl Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones mokėjimo, administravimo ir kontrolės įgyvendinimo tvarkos, Mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo, kontrolės ir leidimų važiuoti jomis valstybinės reikšmės keliais išdavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“
PAKEITIMAI:
2007-03-23 (Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo)
2007-05-18
2008-01-25
2012-04-23 (Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo)
2015-01-16 (Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3-289 „Dėl leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo)

Susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 3-488 „Dėl Mokesčio už eismo ribojimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-23