Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 262 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 74 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos patvitinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 484 „Dėl 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvitinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 21 d. nutarimas Nr. 271 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2018 metų sąmatos patvitinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 802 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl valstybinės reikšmės kelių perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimas Nr. 565 „Dėl valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonės „Klaipėdos regiono keliai“, valstybės įmonės „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonės „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonės „Šiaulių regiono keliai“, valstybės įmonės „Tauragės regiono keliai“, valstybės įmonės „Telšių regiono keliai“, valstybės įmonės „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonės „Vilniaus regiono keliai“ ir valstybės įmonės „Automagistralė“ reorganizavimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 238 „Dėl valstybinės reikšmės kelių perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1252 „Dėl nacionaliniam saugumui svarbių apsaugos zonų nustatymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-26